Kancera meddelar goda förutsättningar för planerad Fas IIa-studie

2020-03-24

Bakgrund
30 000 människor drabbas av hjärtattack varje år i Sverige. En fjärdedel av dessa avlider eller drabbas av ytterligare allvarlig hjärtsjukdom inom fem år – detta trots en välutvecklad vård. Nya upptäckter visar att en kraftig inflammation i hjärtvävnaden startar inom några minuter efter den livräddande kärlvidgande behandlingen (PCI). Omfattningen av inflammationen är avgörande för överlevnaden, vilket bekräftas i uppföljningsstudier tre respektive sex år efter hjärtattacken. I dessa patientstudier har fractalkinsystemet tydligt identifierats som ansvarigt för den kraftiga inflammationen.

 

Planerat samarbete för genomförande av fas IIa-studie
Kanceras planerade fas IIa-studie syftar till att kartlägga säkerhet samt hjärtskyddande verkan av fraktalkineblockeraren KAND567. Studien har mottagits med stort intresse från bl.a. ett av världens mest välrenommerade universitetssjukhus, Freeman Hospital, med tillhörande FoU stiftelse ”Newcastle NHS Foundation Trust”, Storbritannien (https://www.newsweek.com/best-hospitals-2020). Förhandlingar fortgår för att expandera pågående prekliniska samarbete mellan Kancera och Freeman Hospital/Newcastle University till att även omfatta den kliniska fas IIa-studien.

Bland Freemans ledande forskare märks Professor Kim Spyridopoulos som har påvisat fraktalkinesystemets betydelse för omfattningen av hjärtskadan efter en infarkt och därmed överlevnaden under de efterföljande tre till sex åren (J Clin Invest. 2015 Aug 3;125(8):3063-76). Freeman är ledande inom akut hjärtvård i Storbritannien vilket avspeglar sig i en effektiv vård av 850 svårt sjuka infarktpatienter (STEMI) årligen och en genomsnittlig tid från ankomst till det livräddande kärlingreppet på endast 23 minuter.

Freemans kapacitet och expertis matchar därmed Kanceras målsättning att genomföra en fas IIa-studie i upp till 90 hjärtinfarktpatienter (STEMI) under cirka 12 månader. Med Kanceras och Freemans sammanlagda kompetens och gemensamma målsättning att nyttiggöra ledande forskning inom området akut hjärtsjukdom, finns även goda möjligheter att genomföra fas IIa-studien både kostnadseffektivt och med hög kvalitet.

Vår bedömning är dock att ett samarbete mellan Kancera och Freeman skulle ge bästa möjliga förutsättningar för genomförande av fas IIa-studien givet de begränsningar corona-virus problematiken kan innebära. Detta dels på grund av att behandling av uppsökande infarktpatienter är akut och prioriterad inom vården och dels för att inklusion av patienter samt provtagningar sköts av de behandlande kardiologerna, som är dedikerade till akut hjärtvård.

 

Om Kancera AB (publ)
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under andra kvartalet 2020 ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkin inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för en fractalkinblockerare som KAND567. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

 

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01

 

Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park

Banvaktsvägen 22

SE 171 48 Solna

 

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl. 08:45 CET.

Tillbaka