Press

2017-05-31

ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 30 maj 2017.

Läs mer
2016-05-27

Årsstämma i Kancera AB

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 26 maj 2016. Årsredovisning och ansvarsfrihet Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden Charlotte Edenius...

Läs mer
2016-04-22

Beslut vid extra bolagsstämma i Kancera AB

Vid dagens extra bolagsstämma i Kancera AB godkändes styrelsens beslut av den 6 april 2016 om nyemissioner av aktier och teckningsoptioner i form av units. Emissionsbesluten i sammandrag: –       Företrädesemission av högst 20 785 072 units. Varje aktie ger en uniträtt....

Läs mer
2015-05-29

Årsstämma i Kancera AB

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 28 maj 2015. Årsredovisning och ansvarsfrihet Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden Håkan Mellstedt,...

Läs mer
2014-05-27

Årsstämma i Kancera AB

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 26 maj 2014. Årsredovisning och ansvarsfrihet Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden Håkan Mellstedt,...

Läs mer
2013-05-29

Årsstämma i Kancera AB

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 28 maj 2013. Årsredovisning och ansvarsfrihet Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden Håkan Mellstedt,...

Läs mer
2012-05-29

Årsstämma i Kancera AB

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 28 maj 2012.

Läs mer
2011-11-11

Extra bolagsstämma i Kancera AB

Vid den extra bolagsstämman i Kancera AB den 10 november 2011 beslutades i enlighet med styrelsens förslag (a) att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot...

Läs mer
2011-05-27

Årsstämma i Kancera AB

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 26 maj 2011. Årsredovisning och ansvarsfrihet Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det förkortade räkenskapsåret 28 april – 31 december 2010. Val av styrelse,...

Läs mer