Press

2012-12-07

Kancera förlänger teckningstiden i pågående nyemission

Kancera ABs styrelse har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen till och med klockan 15 tisdagen den 18 december 2012. Förlängningen sker för att tillmötesgå vissa nya investerare som anmält intresse att teckna, men som sagt sig behöva...

Läs mer
2012-11-27

Kancera förlänger teckningstiden i pågående nyemission

Kancera ABs styrelse har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen till och med klockan 15, fredagen den 7 december 2012. Villkoren för nyemissionen innebär i korthet: Antal aktier                                             Högst 18.756.208 aktier Teckningskurs          ...

Läs mer
2012-11-07

Inför Kanceras företrädesemission som inleds den 13 november

Styrelsen i Kancera AB har, med stöd av bemyndigande av den extra bolagsstämman den 1 november 2012, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen avser högst 18.756.208 aktier till en emissionskurs av 0,69 SEK per aktie....

Läs mer
2012-11-01

Kanceras extra bolagsstämma godkände beslut om nyemission

Vid extra bolagsstämma i Kancera AB den 1 november 2012 beslutades att godkänna styrelsens beslut den 15 oktober 2012 om nyemission.

Läs mer
2012-10-16

Kancera genomför nyemission, ändrad affärsmodell och fokusering på ett projekt

Kancera ABs styrelse har, villkorat av bolagsstämmas godkännande, beslutat om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. För varje existerande aktie ges rätt att teckna en ny aktie för 0,69 SEK. Nyemissionen avser högst 18.756.208 aktier och tillför vid full teckning...

Läs mer
2012-06-08

Kanceras nyemission avslutad

Styrelsen i Kancera AB beslutade den 11 maj 2012, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen avsåg högst 3.787.000 aktier till en kurs av 2,30 SEK per aktie. Fyra gamla aktier berättigade...

Läs mer
2012-05-11

Kancera genomför nyemission

Styrelsen i Kancera AB har, med stöd av bemyndigande av den extra bolagsstämman den 10 november 2011, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen avser högst 3.787.000 aktier till en emissionskurs av 2,30 SEK per aktie....

Läs mer
2011-07-11

KANCERA GENOMFÖR RIKTAD EMISSION FÖR UTVECKLING AV BOLAGETS ROR-TEKNOLOGI

Kancera meddelar idag att bolaget tillförs 7,6 mkr före emissionskostnader genom en riktad emission i syfte att vidareutveckla bolagets ROR-teknologi mot solida tumörer.

Läs mer
2011-02-01

Kanceras nyemission övertecknades

Kancera AB:s nyemission till allmänheten inför listning på NASDAQ OMX First North övertecknades. Nyemissionen omfattade 3 600 000 aktier. Emissionskursen var 7 kronor per aktie, vilket innebär att Kancera tillförs 25,2 miljoner SEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet...

Läs mer
2010-12-15

Kancera AB – förlängd teckningstid för nyemission

Kancera förlänger teckningstiden för nyemissionen till den 31 januari 2011. Anslutningen av aktien till NASDAQ OMX First North planeras därmed ske i februari. Prospekt och teckningssedel finns tillgängligt på www.kancera.com. Syftet med emissionen är att dels ta tillvara på...

Läs mer