Press

2013-10-16

Kancera meddelar villkor för planerad emission

Styrelsen för Kancera AB avser att besluta om genomförande av en nyemission om cirka 16,1 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen avses att genomföras inom ramen för det bemyndigande som framläggs för beslut vid en extra bolagsstämma den...

Läs mer
2013-10-15

Kancera planerar nyemission och sammankallar extra bolagsstämma

I syfte att slutföra utvecklingen av en läkemedelskandidat inom ROR projektet mot cancer samt etablera ett kommersiellt samarbete med en internationell partner för den vidare kliniska utvecklingen av läkemedlet avser Kancera att genomföra en emission med företrädesrätt för aktieägarna.

Läs mer
2012-12-21

Kanceras nyemission avslutad

Vid extra bolagsstämma i Kancera AB den 1 november 2012 beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen avsåg högst 18 756 208 aktier till en kurs av 0,69 SEK per aktie. En gammal...

Läs mer
2012-12-07

Kancera förlänger teckningstiden i pågående nyemission

Kancera ABs styrelse har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen till och med klockan 15 tisdagen den 18 december 2012. Förlängningen sker för att tillmötesgå vissa nya investerare som anmält intresse att teckna, men som sagt sig behöva...

Läs mer
2012-11-27

Kancera förlänger teckningstiden i pågående nyemission

Kancera ABs styrelse har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen till och med klockan 15, fredagen den 7 december 2012. Villkoren för nyemissionen innebär i korthet: Antal aktier                                             Högst 18.756.208 aktier Teckningskurs          ...

Läs mer
2012-11-07

Inför Kanceras företrädesemission som inleds den 13 november

Styrelsen i Kancera AB har, med stöd av bemyndigande av den extra bolagsstämman den 1 november 2012, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen avser högst 18.756.208 aktier till en emissionskurs av 0,69 SEK per aktie....

Läs mer
2012-11-01

Kanceras extra bolagsstämma godkände beslut om nyemission

Vid extra bolagsstämma i Kancera AB den 1 november 2012 beslutades att godkänna styrelsens beslut den 15 oktober 2012 om nyemission.

Läs mer
2012-10-16

Kancera genomför nyemission, ändrad affärsmodell och fokusering på ett projekt

Kancera ABs styrelse har, villkorat av bolagsstämmas godkännande, beslutat om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. För varje existerande aktie ges rätt att teckna en ny aktie för 0,69 SEK. Nyemissionen avser högst 18.756.208 aktier och tillför vid full teckning...

Läs mer
2012-06-08

Kanceras nyemission avslutad

Styrelsen i Kancera AB beslutade den 11 maj 2012, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen avsåg högst 3.787.000 aktier till en kurs av 2,30 SEK per aktie. Fyra gamla aktier berättigade...

Läs mer
2012-05-11

Kancera genomför nyemission

Styrelsen i Kancera AB har, med stöd av bemyndigande av den extra bolagsstämman den 10 november 2011, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen avser högst 3.787.000 aktier till en emissionskurs av 2,30 SEK per aktie....

Läs mer