Kancera planerar nyemission och sammankallar extra bolagsstämma

2013-10-15

I syfte att slutföra utvecklingen av en läkemedelskandidat inom ROR projektet mot cancer samt etablera ett kommersiellt samarbete med en internationell partner för den vidare kliniska utvecklingen av läkemedlet avser Kancera att genomföra en emission med företrädesrätt för aktieägarna.

För tre år sedan satte Kancera upp målet att leverera en läkemedelskandidat i ROR-projektet mot cancer i slutet av 2013. Vid denna tidpunkt var siktet inställt på kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Idag har vi detta mål inom räckhåll även om ett par tekniskt utmanande steg återstår innan vi är i hamn. Vägen hit har vi tagit genom design och syntes av mer än 500 patentsökta ROR-hämmare som har utprövats på tumörmaterial från mer än 100 patienter. Nyliga resultat visar inom KLL att Kanceras ROR hämmare kan komma att vara effektivt i avancerad stadier av cancer där dagens läkemedel är verkningslösa. Ambitionerna för vårt ROR-hämmande läkemedel har dessutom i kraft av nya forskningsresultat vuxit till att omfatta flera former av svårbehandlad cancer som pancreas-, lung- och bröstcancer samt den vanligast förekommande formen av akut leukemi.

Utvecklingen fram till läkemedelskandidat beräknas ta ytterligare cirka 6 månader och kosta 5-10 miljoner SEK. Med målet att dessutom ge bolaget finansiella förutsättningar att slutföra förhandlingar av ett kommersiellt avtal för vidare klinisk utveckling med en internationellt etablerad partner, planerar bolaget att genomföra en emission som säkerställer driften för de närmaste 12 månaderna. Emissionen avses vara genomförd före årsskiftet och tillföra bolaget ca 16 miljoner SEK före emissionskostnader.

I syfte att inhämta bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissionsvillkoren kallar Kancera till extra bolagsstämma den 30 oktober 2013 kl 16.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B i Stockholm. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Om Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 7 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1700. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.

Om ROR-projektet

ROR utgör en familj av receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. ROR-receptorerna förmedlar signaler för tillväxt och överlevnad. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling, men numera vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. Professor Håkan Mellstedt, Kanceras medgrundare och Professor vid Karolinska Institutet, och hans medarbetare har visat att Kanceras ROR hämmare har förmåga att döda celler från tumörer i bukspottkörtel samt leukemiceller. Professor Mellstedt och hans medarbetare samt oberoende forskare har även visat att ROR finns aktivt som måltavla i prostata-, bröst- hud-och lungcancer.

På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal till tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel riktat mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler. Kancera och Professor Mellstedt har visat att en hämning av ROR leder till att cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.


För ytterligare information, kontakta gärna,
Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59, enerpin@kilpatricktownsend.com

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01, thomas.olin@kancera.com

Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka