Kancera förlänger teckningstiden i pågående nyemission

2012-12-07

Kancera ABs styrelse har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen till och med klockan 15 tisdagen den 18 december 2012. Förlängningen sker för att tillmötesgå vissa nya investerare som anmält intresse att teckna, men som sagt sig behöva mer tid för ett investeringsbeslut.

Villkoren för nyemissionen innebär i korthet:

  • Antal aktier                                             Högst 18.756.208 aktier
  • Teckningskurs                                       0,69 SEK per aktie
  • Företrädesrätt                                        1:1, d v s varje existerande aktie berättigar till teckning av en ny aktie

Information om nyemissionen, inklusive video-intervju angående bolagets läkemedelsprojekt, finns på Kanceras hemsida http://www.kancera.se.

Om ROR-projektet

ROR utgör en familj av receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. ROR-receptorerna förmedlar signaler för tillväxt och överlevnad. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling, men numera vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. Professor Håkan Mellstedt, Kanceras medgrundare och Professor vid Karolinska Institutet, och hans medarbetare har visat att Kanceras ROR hämmare har förmåga att döda celler från tumörer i bukspottkörtel och leukemiceller. Professor Mellstedt och hans medarbetare samt oberoende forskare har även visat att aktiverad ROR finns som måltavla i prostata-, bröst- och lungcancer.

På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal i tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel riktat mot ROR slår betydligt hårdare på tumörceller än på omgivande friska celler. Kancera och Professor Mellstedt har visat att en hämning av ROR leder till att cancercellerna eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera utvecklar även stamcells-baserade effektmodeller för att kunna studera om cancerläkemedel fungerar före tester i människa. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter 17 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1500. Remium AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida http://www.kancera.se

Tillbaka