Kanceras extra bolagsstämma godkände beslut om nyemission

2012-11-01

Vid extra bolagsstämma i Kancera AB den 1 november 2012 beslutades att godkänna styrelsens beslut den 15 oktober 2012 om nyemission.

Villkoren för nyemissionen innebär i korthet:

  • Antal aktier                                                                               Högst 18.756.208 aktier
  • Teckningskurs                                                                          0,69 SEK per aktie
  • Företrädesrätt                                                                           1:1, d v s varje existerande aktie berättigar                                                                                                                                                             till teckning av en ny aktie

Tidsplan för nyemissionen:

  • Sista dag för handel inklusive rätt att delta i nyemissionen    5 november 2012
  • Avstämningsdag                                                                     8 november 2012
  • Teckningstid                                                                           13 – 27 november 2012
  • Handel med teckningsrätter                                                   13 – 22 november 2012

Om Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera utvecklar även stamcells-baserade effektmodeller för att kunna studera om cancerläkemedel fungerar före tester i människa. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1500. Remium AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida http://www.kancera.com/

Tillbaka