Omvärdering av optionsprogram påverkar bokslutet för 2014

2015-05-07

Styrelse och ledning har konstaterat ett ingående fel i beräkningsmodellen för förmånsvärdet av optionsprogrammet som fastställdes på årsstämman 2014, vilket föranleder justering av bokslutet i relation till den bokslutskommunikén.


Resultaträkningen

Ökade personalkostnader om 0,904 Mkr

Balansräkningen

Ökade övriga skulder om 0,216 Mkr

Fritt Eget Kapital minskning netto om 0,216 Mkr

De ovanstående justeringarna finns beskrivna i den årsredovisning som publiceras idag den 7 maj, 2015. Justeringarnas effekt på kvartalsrapporter per 30 september samt 31 december 2014 redovisas i jämförelsesiffror under 2015.


Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 10 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare som äger minst 500 aktier uppgick per den 31 mars december 2015 till cirka 5500. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande: 070-620 73 59

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka