Press

2011-02-02

Flaggningsmeddelande

Kancera AB:s blivande dotterbolag iNovacia AB har den 2 februari 2011 avyttrat hela sitt innehav om 864 000 aktier i Kancera AB för kursen 7 kr per aktie. Detta innebär att Kancerakoncernen tillförs ytterligare ca 6 Mkr. Avyttringen görs utan...

Läs mer
2011-02-01

Kanceras nyemission övertecknades

Kancera AB:s nyemission till allmänheten inför listning på NASDAQ OMX First North övertecknades. Nyemissionen omfattade 3 600 000 aktier. Emissionskursen var 7 kronor per aktie, vilket innebär att Kancera tillförs 25,2 miljoner SEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet...

Läs mer
2011-01-25

iNovacia erhåller strategisk order från Big Pharma

iNovacia AB meddelar att en strategiskt signifikant order erhållits från en ny Big Pharma-kund. Ordern som avser avancerad, fragment-baserad screening till ett av kundens egna läkemedelsutvecklingsprojekt befäster iNovacias ställning som en internationellt etablerad underleverantör till läkemedelsindustrin.

Läs mer
2011-01-18

Kancera rapporterar framgångar för strukturbaserad design av läkemedelskandidater mot cancer.

Kancera AB har tillsammans med samarbetspartnern Sprint Bioscience AB, Stockholm, lyckats lösa den tredimensionella molekylära strukturen av inbindningen av en ny klass av syntetiska läkemedelskandidater till målproteinet PFKFB3 genom experiment utförda vid den internationella synkrotronljusanläggningen ESRF i Grenoble. PFKFB3...

Läs mer
2011-01-13

Genombrott för Kanceras prekliniska läkemedelsutveckling mot kronisk lymfatisk leukemi

Kancera AB har upptäckt substanser som dödar leukemiceller med 25 gånger högre träffsäkerhet än de cystostatika läkemedel som finns på marknaden idag.

Läs mer
2010-12-15

Kancera AB – förlängd teckningstid för nyemission

Kancera förlänger teckningstiden för nyemissionen till den 31 januari 2011. Anslutningen av aktien till NASDAQ OMX First North planeras därmed ske i februari. Prospekt och teckningssedel finns tillgängligt på www.kancera.com. Syftet med emissionen är att dels ta tillvara på...

Läs mer
2010-11-29

Konsolidering inom svensk cancerforskning

Kancera AB (publ) genomför en nyemission, listning på First North samt förvärvar forskningsbolaget iNovacia AB och bildar därmed ett internationellt konkurrenskraftigt cancerläkemedelsbolag

Läs mer
2010-11-19

Delårsrapport Kancera AB (publ)

28 april-30 september 2010 delårsperioden

Läs mer