Press

2011-10-13

iNovacia AB har utvecklat aktiva substanser mot allvarlig parasitsjukdom

iNovacia, ett internationellt etablerat kontraktsforskningsbolag som ägs av Kancera AB (Nasdaq OMX Stockholm First North, KAN), meddelar idag att högaktiva hämmare av ett målprotein i parasiten Schistosoma har utvecklats. Denna parasit infekterar årligen cirka 200 miljoner individer i tropiska...

Läs mer
2011-10-07

Kancera patentsökt nya aktiva substanser mot cancer

Kancera rapporterar att bolaget har registrerat en internationell patentansökan (PCT/EP2011/066250) för en ny substansklass riktad mot cancerns energiomsättning. Denna nya klass av syntetiska läkemedelskandidater hämmar målproteinet PFKFB3. Hämning av detta målprotein syftar till att försvaga tumörer genom att...

Läs mer
2011-09-29

Genombrott för Kanceras ROR teknologi mot obotlig cancer

Kancera har i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet funnit aktiva substanser som effektivt dödar cancerceller från bukspottkörtel. Cancer i bukspottkörteln drabbar årligen över 100 000 patienter i Europa och USA. Överlevnaden hos dessa patienter är fem år efter...

Läs mer
2011-08-31

Delårsrapport för Kancera AB (publ)

1 januari-30 juni 2011 Om inte annat anges avser alla siffror Kancerakoncernen. Kanceras förvärv av iNovacia AB har genomförts den 17 februari 2011 varför iNovacia ABs verksamhet ingår i räkenskaperna från det datumet.

Läs mer
2011-08-16

Kanceras delårsrapport publiceras 31 augusti

Kancera AB meddelar att bolagets delårsrapport januari-juni 2011 publiceras den 31 augusti 2011.  Om Kancera AB (publ)Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag projekt för behandling...

Läs mer
2011-07-11

KANCERA GENOMFÖR RIKTAD EMISSION FÖR UTVECKLING AV BOLAGETS ROR-TEKNOLOGI

Kancera meddelar idag att bolaget tillförs 7,6 mkr före emissionskostnader genom en riktad emission i syfte att vidareutveckla bolagets ROR-teknologi mot solida tumörer.

Läs mer
2011-07-06

Kanceras ROR teknologi mot solida tumörer

Vid ett cancerseminarium i Båstad imorgon den 7e juli presenterar Professor Håkan Mellstedt grunden för en vidareutveckling av Kanceras ROR-teknologi i syfte att attackera svårbehandlade solida tumörer. Tidigare har Kancera rapporterat att ROR teknologin har genererat aktiva substanser...

Läs mer
2011-06-28

iNovacia förstärker sitt substansbibliotek

iNovacia, det internationellt etablerade kontraktsforskningsbolaget som ägs av Kancera AB (Nasdaq OMX Stockholm First North, KAN), meddelar idag att över 20 000 nya och unika substanser har adderats till biblioteket av småmolekylära substanser som iNovacia använder vid screening. Detta...

Läs mer
2011-05-27

Årsstämma i Kancera AB

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 26 maj 2011. Årsredovisning och ansvarsfrihet Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det förkortade räkenskapsåret 28 april – 31 december 2010. Val av styrelse,...

Läs mer
2011-05-25

Delårsrapport för Kancera AB (publ)

1 januari - 31 mars 2011 Då Kancera grundades den 28 april 2010 finns det inga historiska jämförelseuppgifter för motsvarande kvartal föregående år. Om inte annat anges avser alla siffror Kancera koncernen.

Läs mer