Professor Carl-Henrik Heldin förstärker Kanceras styrelse

2012-05-30

Kancera meddelar att Professor Carl-Henrik Heldin har valts in i Kanceras styrelse. Detta skedde vid bolagets årsstämma den 28 maj.

Professor Heldin är sedan 1986 chef för Ludwiginstitutet för Cancerforskning i Uppsala och sedan 1992 professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala Universitet. Han har ett stort anseende och nätverk genom uppdrag som rådgivare åt flera akademiska institut som Tysklands Cancercentrum, Heidelberg, Europeiska Institutet för Onkologi, Milano, Europeiska Molekylärbiologiska Laboratoriet, Heidelberg och Max Planck-Institutet i Martinsried. Professor Heldin är även Vice President i European Research Council. Genom över 380 publicerade vetenskapliga artiklar och 190 reviews samt flera prestigefyllda forskningsutmärkelser i Sverige, Frankrike och USA är han en internationellt erkänd auktoritet inom cancerforskning. Professor Heldin är rådgivare åt bioteknikbolagen Kolltan Pharmaceuticals (USA) och Molmed S.p.A (Italien).

”Vi är mycket glada över att välkomna Carl-Henrik Heldin till Kancera. Han för med sig ett stort internationellt nätverk inom cancerforskning och framgångsrika biotech-entreprenörer och en internationell blick för hur Kanceras projekt värderas vetenskapligt och industriellt” säger Thomas Olin, VD.

Heldin kommenterar: ”Jag ser fram emot att nu aktivt bidra i Kanceras styrelse. Bolagets projekt är spännande och av hög kvalitet. De öppnar nya och angelägna möjligheter att slå mot både vanliga och svårbehandlade cancerformer. De tekniska resurser och den erfarenhet jag ser i Kancera innebär goda möjligheter att lyckas med läkemedelsutvecklingen”.

Kanceras styrelse består av:

Erik Nerpin (ordförande), Prof. Håkan Mellstedt (ledamot), Bernt Magnusson (ledamot), Prof. Carl-Henrik Heldin (ledamot) samt Thomas Olin (VD).

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera utvecklar även stamcells-baserade effektmodeller för att kunna studera om cancerläkemedel fungerar före tester i människa. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1500. Remium AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida www.kancera.se

Tillbaka