Kancera förstärker patenträtt rörande biologiskt läkemedel riktat mot ROR-receptorn

2012-06-28

Kancera har genom bolagets medgrundare Professor Håkan Mellstedt delägande i patentansökan WO 2011/079902 rörande terapeutiska antikroppar riktade mot ROR för behandling av cancer. Denna patentansökan har utvecklats tillsammans med Bioinvent och forskare vid Cancercentrum Karolinska. Kancera meddelar idag att bolaget har träffat avtal att förvärva även Bioinvents del av rättigheterna till nämnda patentansökan.

Kancera har tidigare rapporterat att bolagets syntetiska substanser som blockerar ROR selektivt dödar leukemiceller från KLL-patienter och cancerceller från bukspottkörteln. Kanceras kompletterande förvärv av rättigheter för terapeutiska antikroppar mot ROR innebär att bolaget besitter patenträttigheter för läkemedel som kan angripa cancerns överlevnadssignal via ROR både från utsidan (genom antikroppar) och från insidan (genom syntetiska substanser) av cancercellen.

Därmed adderar Kancera en ny produktlinje riktad mot ROR vilket ökar sannolikheten för lyckad läkemedelsutveckling och stärker Kanceras ledande position. Kanceras ambition är att utveckla dessa ROR antikroppar i partnerskap med bolag som är specialiserade på biologiska läkemedel.

De ekonomiska villkoren för överenskommelsen mellan Kancera och Bioinvent publiceras ej.

Om ROR-projektet
ROR utgör en familj av receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. ROR-receptorerna förmedlar signaler för tillväxt och överlevnad. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling, men numer vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. Professor Håkan Mellstedt, Kanceras medgrundare och Professor vid Karolinska Institutet, och hans medarbetare har visat att Kanceras ROR hämmare har förmåga att döda celler från tumörer i bukspottkörtel samt leukemiceller. Professor Mellstedt och medarbetare samt oberoende forskare har även visat att ROR finns aktivt som måltavla i prostata-, bröst- och lungcancer.

På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal till tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel riktat mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler. Kancera och Professor Mellstedt har visat att en hämning av ROR leder till att cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera utvecklar även stamcells-baserade effektmodeller för att kunna studera om cancerläkemedel fungerar före tester i människa. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1500. Remium AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida www.kancera.se

Tillbaka