Kancera ger operationell uppdatering i samband med bokslutskommuniké för januari – december 2021

2022-02-18

Kancera AB (publ) publicerar idag bokslutskommunikén för perioden januari – december 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.

”Vi avslutade året med fortsatta framsteg inom våra högst prioriterade projekt för behandling av inflammation och cancer. De första patienterna har doserats klart i den kliniska fas IIa-studien där den hjärtskyddande effekten av läkemedelskandidaten KAND567 studeras i samband med hjärtinfarkt. Rekryteringstakten i studien är nu sådan att vi räknar att dosera alla patienter enligt protokoll under 2022. Inom cancerområdet har vi rapporterat positiva resultat från flera prekliniska effektstudier samt uppnått goda resultat från de första två av totalt fyra toxikologiska studier av KAND145. Sammantaget innebär detta att förberedelserna löper planenligt mot start av den första kliniska studien av KAND145 under 2022 i friska försökspersoner och en påföljande klinisk studie mot äggstockscancer”, säger Thomas Olin, vd, Kancera.

Utvalda händelser under fjärde kvartalet fram till publicering av rapport

  • Kancera meddelar med denna kommuniké att rekryteringen av hjärtpatienter vid Freeman Hospital löper på enligt tidsplan. Givet att takten upprätthålls bedöms samtliga patienter kunna inkluderas i studien och doseras enligt protokoll under 2022.
  • Kancera rapporterade top line-resultat från den kliniska fas IIa-studien med KAND567 i patienter med akut COVID-19. Resultaten visar att KAND567 var säker och tolerabel för patienter med måttligt till svår inflammation vilket var studiens primära mål. Studien kunde dock inte utvärdera en eventuellt lungskyddande effekt av KAND567. Däremot visade resultaten stöd för en eftersträvad farmakologisk effekt av KAND567 på immunsystemet, och därmed även stöd för dess effektprincip (”proof of principle”) (november 2021).
  • Prekliniska resultat visar att KAND145 effektivt minskar tumörstorleken i en sjukdomsmodell av äggstockscancer. Dessa resultat ger även vägledning om design av framtida planerade patientstudier (november 2021).
  • Peter Selin anställs som Executive Vice President Corporate Development och vice vd med ansvar för affärsutveckling, strategiska partnerskap och utlicensiering. Han kommer närmast från Oasmia Pharmaceutical och positionen som Chief Business Officer. Peter Selin tillträder sin tjänst senast 1 maj och ingår då i företagsledningen (december 2021).

Kanceras bokslutskommuniké för perioden januari – december 2021 publiceras den 18 februari 2022, inklusive en beskrivning bolagets utvecklings- och forskningsaktiviteter. Ta del av rapporten på Kanceras hemsida http://www.kancera.com .

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nytt cellulärt styrsystem för utveckling av läkemedel mot cancer och inflammation, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera studerar sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 i två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av mot hjärt- njur- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation. Top-line data från fas IIa-studien i COVID-patienter har rapporterats under november 2021. Rekrytering av patienter till den andra fas IIa-studien, av inflammation efter hjärtinfarkt, förväntas slutföras under 2022. Kancera bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelskandidater mot blodcancer och tarmcancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Olin
Verkställande direktör, Kancera AB
Tel: 0735-20 40 01

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.com

Tillbaka