Kancera erhåller patent i USA för läkemedelskandidaten KAND145

2022-05-25

Kancera AB meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) utfärdar ett patent som skyddar den kemiska strukturen för Kanceras fraktalkinblockerare KAND145. Detta patent, US 11,339,183, ägs av Kancera och är giltigt till och med 2039.

Kancera utvecklar en ny klass av läkemedel som med precision neutraliserar cancerceller och proinflammatoriska celler genom att blockera fraktalkinsystemet. KAND145 tillhör Kanceras andra generation av fraktalkinblockerare och befinner sig i klinikförberedande studier inför fortsatt utveckling som särläkemedel mot cancer och inflammatoriska sjukdomar.

KAND145 har designats och utvecklats av Kancera. Godkännandet av patent i USA bekräftar att KAND145 är unik som kemisk struktur, uppfyller krav på uppfinningshöjd och har en industriell tillämpning.

”Att USA som första land utfärdar patentet som skyddar KAND145 har stor betydelse eftersom det ger oss skydd för KAND145 mot konkurrens på den mest betydelsefulla marknaden för nya läkemedel”, säger Thomas Olin vd på Kancera AB.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nytt cellulärt styrsystem för utveckling av läkemedel mot cancer och inflammation, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera studerar sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 i två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av mot hjärt- njur- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation. Top-line data från fas IIa-studien i COVID-patienter har rapporterats under november 2021. Rekrytering av patienter till den andra fas IIa-studien, av inflammation efter hjärtinfarkt, förväntas slutföras under 2022. Kancera bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelskandidater mot blodcancer och tarmcancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Olin
Verkställande direktör, Kancera AB
Tel: 0735-20 40 01

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.com

Tillbaka