Kancera meddelar att inlösen av teckningsoptioner av TO5 har slutförts och sammanlagt tillfört bolaget cirka 3,6 MSEK

2021-12-06

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att sista dagen att lösa in teckningsoption TO5 var den 30 november 2021. Teckning med stöd av TO5 skedde vid sista inlösentillfället av 221 732 aktier till lösenkursen 9,93 SEK. Härigenom tillförs bolaget ca 2,2 Mkr.

Kancera genomförde under mars 2020 en nyemission som tillförde 61,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen avsåg units och innefattade bland annat emission av 179 369 322 teckningsoptioner av serie TO5. Trettio teckningsoptioner TO5 gav rätt att teckna en ny aktie under perioden 1a juni till 30e november 2021 till kurs 9,93 SEK.

Inlösen av TO5 har totalt under peroden juni 2021 till och med november 2021 tillfört bolaget ca 3,6 MSEK. Den totala kostnaden för inlösenförandet avseende TO beräknas uppgå till ca 0,15 MSEK.

Genom inlösen av TO5 i denna omgång kommer antalet aktier i Kancera att öka med 221 732 aktier till 56 143 948 aktier. Aktiekapitalet uppgår därefter till, avrundat, 46,79 MSEK.

Registrering av emissionen och leverans av aktier beräknas ske omkring den 23 december 2021.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera studerar sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 i två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av mot hjärt- njur- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation. Top-line data från fas IIa-studien i COVID-patienter har rapporterats under november 2021. Rekrytering av patienter till den andra fas IIa-studien, av inflammation efter hjärtinfarkt, förväntas slutföras under 2022. Kancera bedriver preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelskandidater mot blodcancer och tarmcancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Olin
Verkställande direktör, Kancera AB
Tel: 0735-20 40 01

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka