Kancera rapporterar nya resultat som stärker bolagets högst prioriterade projekt – presentation idag på Stockholm Corporate Finances kapitalmarknadsdag

2022-03-08

Kancera AB (publ) redogör idag på Stockholm Corporate Finance Life Science kapitalmarknadsdag för den senaste utvecklingen och framtiden för bolaget.

Presentationen, som hålls kl 10:30 av Vd Thomas Olin, omfattar bland annat:

Effektstudier av KAND145 på tumörprover från äggstockscancer som transplanterats till djur
Resultat från studien bekräftar att KAND145 i kombination med cytostatika har potential att överträffa bästa standardbehandling av långt framskriden sjukdom.

Fördjupad analys av hur KAND567 påverkar immunsystemet i svårt sjuka covid-patienter
Studien visar en omedelbar och specifik effekt av KAND567 på fraktalkinsystemet i människa. Dessa resultat ger stöd för att Kanceras innovativa läkemedelskandidater kan bromsa inflammatoriska tillstånd där fraktalkinsystemet är aktiverat, inklusive akut inflammation i hjärta och njure samt reumatiska autoimmuna sjukdomar.

Stockholm Corporate Finance arrangerar kapitalmarknadsdagarna för fjortonde året i rad i samarbete med Financial Hearings och Nyhetsbyrån Direkt. Anmälan om deltagande görs via länken https://www.lyyti.in/SCF-Life-Science-Kapmarknadsdagar-2022

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nytt cellulärt styrsystem för utveckling av läkemedel mot cancer och inflammation, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera studerar sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 i två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av mot hjärt- njur- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation. Top line-data från fas IIa-studien i COVID-patienter har rapporterats under november 2021. Rekrytering av patienter till den andra fas IIa-studien, av inflammation efter hjärtinfarkt, förväntas slutföras under 2022. Kancera bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelskandidater mot blodcancer och tarmcancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Olin
Verkställande direktör, Kancera AB
Tel: 0735-20 40 01

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.com

Tillbaka