Kancera ger operationell uppdatering i samband med delårsrapporten för första kvartalet 2022

2022-05-20

Kancera AB (publ) publicerar idag bokslutskommunikén för perioden januari – mars 2022. Den fullständiga rapporten publiceras idag på bolagets hemsida.

” Den 1 maj hälsade vi Peter Selin välkommen till bolaget som Executive Vice President Corporate Development och vice vd med ansvar för affärsutveckling, strategiska partnerskap och utlicensiering. Peter är del av ledningsgruppen och spelar en betydelsefull roll i det fortsatta värdebyggandet av Kancera. 

Nu ser vi fram emot en fortsatt stark rekrytering av patienter till hjärtstudien i England och de förberedande stegen inför klinisk studie av fraktalkinblockerare mot cancer.”, säger Thomas Olin, vd, Kancera.

Utvalda händelser inom fraktalkinprojektet under första kvartalet och fram till publicering av rapport

FRACTAL-studien av KAND567 i hjärtinfarktpatienter utvecklas enligt plan. Kancera meddelar att den kliniska fas IIa-studien vid Freeman Hospital och James Cook Hospital har rekryterat och behandlat 28 av de totalt de totalt 60 patienter som ska ingå i studien. Det innebär att framsteg görs mot målet att inkludera alla patienter i studien under 2022.  

Andra generationens fraktalkinblockerare. 28-dagars toxikologiska studier av KAND145 har genomförts och analyseras för närvarande parallellt med att KAND145-produkt tillverkas för kommande kliniska studier.

Ökad potential mot cancer
Kancera meddelar härmed nya resultat som visar att fraktalkinblockerare verkar mot behandlingsresistenta cancerceller genom två kompletterande verkningsmekanismer. Kancera har tidigare beskrivit potentialen för kombinationsbehandling med cytostatika. Nya forskningsresultat stödjer att fraktalkinblockerare i tillägg kan verka mot cancer genom att hämma tumörens omgivande stödfunktioner. Sammantaget ser vi därmed en ökad potential för Kanceras läkemedelskandidater i behandlingen av cancer:

1. Den första effekten av fraktalkinblockerare uppnås i kombination med cytostatika genom att ackumulera DNA-skador. Detta leder till en mer omfattande avdödning av cancerceller även när det finns tecken på behandlingsresistens. Primär indikation för denna behandling är äggstockscancer.

2. Den andra, och för Kancera nyupptäckta effekten mot cancer, bygger på fraktalkinblockerares förmåga att omprogrammera den mikromiljö som i normalfallet hjälper cancerceller att överleva, dela och sprida sig. Lovande effekter av Kanceras fraktalkinblockerare granskas vidare i pågående studier av patientprover. Resultat från dessa studier planeras att redovisas under 2a halvåret 2022. Forskningen som ligger till grund för detta användningsområde sker i samarbete med Prof. Håkan Mellstedt och Prof. Anders Österborg vid Karolinska institutet.

Kanceras delårsrapport för perioden januari – mars 2022 publiceras den 20 maj 2022, inklusive en beskrivning bolagets utvecklings- och forskningsaktiviteter. Ta del av rapporten på Kanceras hemsida www.kancera.com .

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nytt cellulärt styrsystem för utveckling av läkemedel mot cancer och inflammation, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera studerar sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 i två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av mot hjärt- njur- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation. Top-line data från fas IIa-studien i COVID-patienter har rapporterats under november 2021. Rekrytering av patienter till den andra fas IIa-studien, av inflammation efter hjärtinfarkt, förväntas slutföras under 2022. Kancera bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelskandidater mot blodcancer och tarmcancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Olin
Verkställande direktör, Kancera AB
Tel: 0735-20 40 01

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.com

Tillbaka