Kancera drar tillbaka förslaget till incitamentsprogram

2024-05-23

Aktieägarna i Kancera AB (publ), org.nr 556806-8851 (”Kancera” eller ”Bolaget”), informeras härmed att Bolagets styrelse har beslutat att dra tillbaka förslaget till ett incitamentsprogram och att den extra bolagsstämman den 27 maj 2024 ställs in.

Kanceras styrelse har beslutat att dra tillbaka förslaget till ett incitamentsprogram för personalen som var avsett att framläggas på en extra bolagsstämma den 27 maj 2024. Baserat på respons från olika aktieägare har det framkommit att förslaget inte skulle uppnå erforderlig majoritet på bolagsstämman. Därmed ställs också den extra bolagsstämman in.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Nerpin
Styrelseordförande Kancera AB
erik.nerpin@advokatnerpin.com eller telefon: 070-620 73 59

Tillbaka