Kanceras årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2023 offentliggjord

2024-04-30

Kancera AB (publ) rapporterar idag att årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2023 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information:
Besök bolagets hemsida: www.kancera.com

Kontakt:
ir@kancera.com eller telefon: 08-5012 60 80

Tillbaka