Press

2021-01-19

Kancera verkställer omvänd split

Vid årsstämman i Kancera 2020 beslutades att genomföra en sammanläggning av Kanceras aktier (s k omvänd split). Beslutet innebär att tio (10) aktier sammanläggs till en (1) aktie.

Läs mer
2020-04-02

Kanceras nyemission slutförd och tillför 61,4 MSEK

Kanceras nyemission i form av Units har slutförts och tillför ca 61,4 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till 100 procent, varav cirka 31,9 % med och utan företrädesrätt samt cirka 68,1 % av emissionsgaranterna. Av emissionens totala antal Units...

Läs mer
2019-11-21

Kancera föreslår fullt garanterad företrädesemission om 61,4 MSEK för att finansiera fas IIa-studie av KAND567

Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets styrelse har beslutat föreslå en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (Units) (”Nyemissionen”), som vid full teckning tillför Kancera cirka 61,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är garanterad till 100 procent...

Läs mer
2019-08-19

Kancera ger operationell uppdatering och meddelar emission av aktier enligt avtal med Global Corporate Finance

Kancera AB (Nasdaq First North: KAN) meddelar att bolagets kliniska Fas Ib-studie idag åter startar enligt plan med målet att rapportera studien under november månad 2019. Kancera meddelar även ny finansiering genom en tredje nyemission av 5 000 000...

Läs mer
2019-06-28

Kancera ger operationell uppdatering och meddelar emission av aktier enligt avtal med Global Corporate Finance

Kancera AB (Nasdaq First North: KAN) meddelar idag att två patentansökningar inom fractalkineprojektet nu går in i internationell fas och att avtalet med amerikanska Global Corporate Finance (GCF) utnyttjats för en andra nyemission av 5 000 000 aktier.

Läs mer
2019-05-27

Kancera emitterar aktier enligt avtal med Global Corporate Finance

Kancera AB (Nasdaq First North: KAN) meddelar idag att avtalet med amerikanska Global Corporate Finance (GCF) utnyttjats för nyemission av 5 000 000 aktier. Nyemissionen sker i enlighet med avtalet med en rabatt om 9 % baserat på börskursen....

Läs mer
2018-05-25

Kanceras nyemission genomförd

Vid extra bolagsstämma i Kancera AB den 20 april 2018 beslutades om nyemission om högst 59,5 MSEK i form av units. Nyemissionen är nu genomförd och tecknades, inklusive teckning av emissionsgaranter, till ett belopp om cirka 48 MSEK (cirka...

Läs mer
2018-05-17

Kanceras styrelse informerar om teckning i nyemission

Kancera AB (publ) genomför f.n. en nyemission med teckning fram till den 22 maj. Emissionen sker med företräde till bolagets aktieägare upp till ett belopp om 60 MSEK, samt vid överteckning ytterligare 15 MSEK utan företräde. Huvudsyftet med emissionen...

Läs mer
2018-05-02

Kanceras teckningsoption TO2

I nyemissionen 2016 emitterade Kancera en teckningsoption betecknad TO2. Två teckningsoptioner av serie TO2 gav senast den 30 april 2018 rätt till nyteckning av en aktie för 5,81 SEK (efter omräkning till följd av nyemissionen 2017). Sista dag för...

Läs mer
2018-04-27

Tidsplan för Kanceras nyemission

I dag fredag den 27 april 2018 är sista dagen för handel i Kanceras aktie inklusive rätt att delta i företrädesemissionen. I övrigt gäller följande tidsplan (angivna datum avser 2018): Fredag 27 april: Sista dag för handel med aktier inklusive...

Läs mer