Press

2019-06-28

Kancera ger operationell uppdatering och meddelar emission av aktier enligt avtal med Global Corporate Finance

Kancera AB (Nasdaq First North: KAN) meddelar idag att två patentansökningar inom fractalkineprojektet nu går in i internationell fas och att avtalet med amerikanska Global Corporate Finance (GCF) utnyttjats för en andra nyemission av 5 000 000 aktier.

Läs mer
2019-05-27

Kancera emitterar aktier enligt avtal med Global Corporate Finance

Kancera AB (Nasdaq First North: KAN) meddelar idag att avtalet med amerikanska Global Corporate Finance (GCF) utnyttjats för nyemission av 5 000 000 aktier. Nyemissionen sker i enlighet med avtalet med en rabatt om 9 % baserat på börskursen....

Läs mer
2018-05-25

Kanceras nyemission genomförd

Vid extra bolagsstämma i Kancera AB den 20 april 2018 beslutades om nyemission om högst 59,5 MSEK i form av units. Nyemissionen är nu genomförd och tecknades, inklusive teckning av emissionsgaranter, till ett belopp om cirka 48 MSEK (cirka...

Läs mer
2018-05-17

Kanceras styrelse informerar om teckning i nyemission

Kancera AB (publ) genomför f.n. en nyemission med teckning fram till den 22 maj. Emissionen sker med företräde till bolagets aktieägare upp till ett belopp om 60 MSEK, samt vid överteckning ytterligare 15 MSEK utan företräde. Huvudsyftet med emissionen...

Läs mer
2018-05-02

Kanceras teckningsoption TO2

I nyemissionen 2016 emitterade Kancera en teckningsoption betecknad TO2. Två teckningsoptioner av serie TO2 gav senast den 30 april 2018 rätt till nyteckning av en aktie för 5,81 SEK (efter omräkning till följd av nyemissionen 2017). Sista dag för...

Läs mer
2018-04-27

Tidsplan för Kanceras nyemission

I dag fredag den 27 april 2018 är sista dagen för handel i Kanceras aktie inklusive rätt att delta i företrädesemissionen. I övrigt gäller följande tidsplan (angivna datum avser 2018): Fredag 27 april: Sista dag för handel med aktier inklusive...

Läs mer
2018-04-20

Kanceras extra bolagsstämma beslutade om nyemission

Vid dagens extra bolagsstämma i Kancera AB (publ) beslutades i enlighet med styrelsens förslag om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, som vid full teckning tillför Kancera cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Därutöver har styrelsen en s k övertilldelningsoption att...

Läs mer
2018-04-03

Kancera föreslår företrädesemission om 60 MSEK för att finansiera fortsatt klinisk utveckling av KAND567

Styrelsen för Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) har beslutat föreslå en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) (”Nyemissionen”), som vid full teckning tillför Kancera cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Huvudsyftet med emissionen är att finansiera fortsatt klinisk utveckling...

Läs mer
2017-06-19

KANCERAS BOLAGSSTÄMMA GODKÄNDE NYEMISSIONEN

Vid dagens extra bolagsstämma i Kancera AB godkändes styrelsens beslut den 3 maj 2017 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Läs mer
2017-06-01

KANCERAS NYEMISSION ÖVERTECKNAD MEN KOMMER UNDERSTÄLLAS BOLAGSSTÄMMA FÖR GODKÄNNANDE

Kanceras företrädesemission om cirka 23,7 MSEK blev kraftigt övertecknad. Nyemissionen beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016. Bemyndigandet innehöll vissa instruktioner från årsstämman om bemyndigandets användningsområde. Dessa instruktioner kan innebära att en nyemission med företrädesrätt för...

Läs mer