Kancera meddelar tidsplan för omvänd split

2021-02-22

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att den omvända split som beskrevs i pressmeddelande den 19e januari 2021 avses genomföras enligt följande tidsplan:

Avstämningsdag 25 februari
Sista dag för handel i gammal ISIN (SE0003622265) 23 februari
Första dag för handel med ny ISIN (SE0015658570) 24 februari

Vid årsstämman i Kancera 2020 beslutades att genomföra en sammanläggning av Kanceras aktier (s k omvänd split). Beslutet innebär att tio (10) aktier sammanläggs till en (1) aktie.

Före genomförandet av sammanläggningen har Kancera 474 195 466 utestående aktier. Efter genomförd split kommer Kancera ha 47 419 547 utestående aktier.

Aktieägare vars aktieinnehav i Kancera inte är jämnt delbart med tio kommer vederlagsfritt erhålla så många aktier som erfordras för att innehavet ska vara jämnt delbart med tio. Ingen åtgärd från aktieägarnas sida erfordras.

Villkoren för Kanceras utestående teckningsoptioner TO 4 och TO 5 räknas om för att återspegla sammanläggningen enligt följande:

TO 4 – Före sammanläggningen ger två teckningsoptioner av serie TO 4 rätt att teckna en aktie för 0,85 SEK. Efter sammanläggningen kommer tjugo optioner av serie TO 4 ge rätt att teckna en ny aktie för 8,50 SEK. TO 4 kan utnyttjas för nyteckning under perioden 1 – 31 mars 2021.

TO 5 – Före sammanläggningen ger tre teckningsoptioner av serie TO 5 rätt att teckna en ny aktie för 1 SEK. Efter sammanläggningen kommer trettio teckningsoptioner av serie TO 5 ge rätt att teckna en ny aktie för 10 SEK. TO 5 kan utnyttjas för nyteckning under perioden 1 juni – 30 november 2021.

För ytterligare information, kontakta,
Erik Nerpin,  Styrelseordförande, 070-620 73 59
Thomas Olin, Verkställande direktör: 0735-20 40 01

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB bedriver forskning och läkemedelsutveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm i syfte att motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

Kancera AB (publ)
Nanna Svartz Väg 4
SE 171 65 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka