Kancera ger operationell uppdatering och meddelar emission av aktier enligt avtal med Global Corporate Finance

2019-08-19

Kancera AB (Nasdaq First North: KAN) meddelar att bolagets kliniska Fas Ib-studie idag åter startar enligt plan med målet att rapportera studien under november månad 2019. Kancera meddelar även ny finansiering genom en tredje nyemission av 5 000 000 aktier enligt avtalet med amerikanska Global Corporate Finance (GCF).

Kancera har under juni rapporterat positiva interims resultat från den pågående fas Ib-studien av KAND567. Fas Ib-studien syftar till att studera en infusionslösning av läkemedelskandidaten i friska försökspersoner som förberedelse inför en planerad fas IIa-studie i patienter med hjärtinfarkt.

Kancera har även meddelat att nästa steg i studien, som omfattar längre tids infusion, förutsätter ett formellt godkännande från Läkemedelsverket på grund av lokal, övergående irritation vid injektionsstället. Läkemedelsverket har lämnat sitt formella godkännande vilket innebär att fas Ib-studien nu fortsätter enligt tidigare kommunicerad plan vilket innebär att den beräknas slutföras under oktober med rapportering av resultaten under november i år. 

Nyemissionen till GCF sker i enlighet med avtalet med en rabatt om 9 % baserat på börskursen. Genom nyemissionen, som sker med stöd av bemyndigande av årsstämman den 27 maj 2019, ökar antalet aktier i Kancera till 209 825 492.

Om Kancera AB (publ)
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under 2019 ta steget och ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för fractalkine-blockerarna KAND567 och KAND145. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2019 kl.11:15 CEST. 

Tillbaka