Inlösenperiod för Kanceras teckningsoption TO4 löper ut i mars 2021

2021-03-10

Kancera AB (publ) informerar att den sista möjligheten att konvertera tjugo teckningsoptioner TO4 till en ny aktie i Kancera till kursen 8,50 SEK löper ut i mars 2021.

Kancera genomförde under mars 2020 en nyemission om 61,4 MSEK. Emissionen avsåg units som innefattar aktier och optioner, inklusive teckningsoptioner av serie TO4. Vid årsstämman i Kancera i maj 2020 beslutades att genomföra en sammanläggning av Kanceras aktier (s k omvänd split). Beslutet innebar att tio (10) aktier sammanlades till en (1) aktie och att tjugo teckningsoptioner TO4 ger rätt att teckna en ny aktie fram till 31 mars 2021 till kurs 8,50 SEK.

För information om hur TO4 konverteras till aktier samt fullständiga villkor för optionen, se Aqurat Fondkommission: https://aqurat.se/kancerato42021

Kancera har under 2020 gjort fortsatta framsteg i utvecklingen av två läkemedelskandidater som utvecklas för att neutralisera svåra inflammatoriska tillstånd där dagens behandlingar brister. Detta inkluderar två lyckade kliniska fas I-studier start av Kanceras första patientstudie.

Utbrottet av covid-19 har satt ökat fokus på behovet av nya terapier som skyddar hälsa och liv genom att förhindra att immunsystemet överreagerar i en så kallad hyperinflammation. Ett sådant skydd har potential att förbättra vården av patienter oberoende av om hyperinflammationen orsakas av en svår virusinfektion eller vävnadsskador som hjärtinfarkt.

Den gemensamma faktorn för dessa sjukdomstillstånd är cellskador i blodkärlen. Ett sådant skadat blodkärl tillåter inflammatoriska celler att passera och infiltrera t.ex. hjärta och lunga. Kanceras forskningsstrategiska inriktning har resulterat i två unika läkemedelskandidater som neutraliserar dessa cellers förmåga att passera det skadade blodkärlet vilket resulterar i ett skydd mot inflammation och vävnadsskador.

Kancera har en globalt ledande position i utvecklingen av denna typ av läkemedel som selektivt styr immunceller genom det så kallade ”fraktalkinsystemet”.

Redan tillfört kapital bedöms ge finansiering för fas II-studierna i covid-19 och hjärtinfarkt-patienter. Nytt kapital avses att främst investeras i den vidare kommersiella utvecklingen av fraktalkinprogrammet.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB bedriver forskning och läkemedelsutveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm i syfte att motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

Kancera AB (publ)
Nanna Svartz Väg 4
SE 171 65 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka