Press

2021-07-02

Kancera meddelar att första inlösen av teckningsoption TO5 sker till och med den 16 juli 2021

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att den första möjligheten att lösa in trettio teckningsoptioner TO5 till en ny aktie i Kancera till kursen SEK 9,93 (1) löper ut den 16 juli 2021.

Läs mer
2021-06-23

Kanceras doktorander har idag framgångsrikt försvarat två doktorsavhandlingar

Idag har upptäckter presenterats av hur Kanceras läkemedelskandidaterna kan komma att användas mot resistent cancer. Den bakomliggande forskningen har framgångsrikt försvarats under två disputationer. Kanceras forskare belönades således med doktorsexamen efter sedvanlig detaljerad granskning av resultaten och under ledning...

Läs mer
2021-06-16

Sista dag för handel med BTA i Kancera

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE...

Läs mer
2021-06-16

Kancera har avslutat patientrekryteringen till COVID-19-studien med KAND567

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att rekryteringen av patienter till den explorativa fas IIa-studien med KAND567 har avslutats efter att drygt 80 procent av det ursprungligen planerade antalet COVID-19-patienter nu doserats. Beslutet tas mot...

Läs mer
2021-06-01

Doktorsavhandlingar beskriver den vetenskapliga bakgrunden till Kanceras läkemedelsutveckling mot cancer

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att två doktorsavhandlingar som beskriver den vetenskapliga bakgrunden till Kanceras läkemedelsutveckling mot cancer publiceras idag. Forskningen är en del av det EU-finansierade SYNTRAIN-projektet (1) och har genomförts som ett...

Läs mer
2021-05-26

Årsstämma i Kancera AB

Kancera AB:s årsstämma har idag den 26 maj 2021, mot bakgrund av covid-19, genomförts genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler.

Läs mer
2021-05-24

Kancera tillförs cirka 101,3 MSEK i emissionslikvid

Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet i den företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) samt den riktade emission av aktier (den ”Riktade Emissionen”), som beslutades av styrelsen den 19 april 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman 28...

Läs mer
2021-05-21

Kancera meddelar att ansökan om klinisk fas IIa-studie med KAND567 efter hjärtattack har lämnats in till den brittiska läkemedelsmyndigheten

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att ansökan om tillstånd att starta en fas IIa-studie som utvärderar säkerhet och hjärtskyddande effekt av KAND567 i hjärtinfarktpatienter har lämnats in till den brittiska läkemedelsmyndigheten, MHRA ....

Läs mer
2021-05-21

Delårsrapport för första kvartalet 2021, 1 januari – 31 mars 2021

Första kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 31 mars 2021 Nettoomsättningen för perioden (januari till mars) uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 8,2 Mkr (9,7 Mkr). Rörelseresultatet för perioden uppgick till -9,0...

Läs mer
2021-05-06

Kancera informerar om studie av 4800 hjärtinfarktpatienter som ger ytterligare stöd för läkemedelskandidaten KAND567

En nyligen publicerad studie (1) visar tydliga tecken på immunaktivering hos patienter som drabbats av utbredd hjärtinfarkt (STEMI), och i samband med detta måste genomgå ett akut ingrepp för att öppna det blodkärl som blockerats av en blodpropp. Kancera...

Läs mer