Press

2024-03-01

Kancera offentliggör prospekt i samband med bolagets företrädesemission

Kancera AB ("Kancera" eller "Bolaget") offentliggjorde den 23 februari 2024 att styrelsen i Bolaget beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget, motsvarande cirka 121,9 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen ("Företrädesemissionen")....

Läs mer
2024-02-23

Kancera beslutar om en företrädesemission om cirka 121,9 MSEK

Styrelsen i Kancera AB ("Kancera" eller "Bolaget") har idag, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2023, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 121,9 MSEK ("Företrädesemissionen"). Syftet med Företrädesemissionen...

Läs mer
2024-02-23

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2023, 1 oktober – 31 december Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Perioden i korthet – Finansiell sammanställning för fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 17,1 Mkr (11,6 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till -19.0 Mkr (-14,0 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -18.5 Mkr (-14,0...

Läs mer
2024-02-23

Kancera ingår licensavtal avseende de globala kommersiella rättigheterna till resultaten från FRACTAL-studien

Kancera AB (publ) ger idag i samband med kvartalsrapporten för de fjärde kvartalet 2023 en övergripande operationell uppdatering och rapporterar att ett licensavtal har ingåtts med University of Newcastle. Genom avtalet erhåller bolaget exklusiva kommersiella rättigheter till de kliniska...

Läs mer
2024-02-06

Kancera presenterar statistisk analys av data från FRACTAL-studien

Kancera AB (Kancera) har tidigare rapporterat de initiala övergripande resultaten från FRACTAL-studien och presenterar idag statistiska analyser som visar att: det primära målet uppfylldes, då resultaten visade att administration med KAND567 var säker och tolerabel i högriskpatienter med ST-höjnings...

Läs mer
2023-12-22

Kanceras VD kommenterar resultaten i FRACTAL-studien

Kancera AB (publ) publicerar kommentarer från bolagets VD Peter Selin avseende de nyligen rapporterade positiva resultaten i FRACTAL-studien.

Läs mer
2023-12-20

Kancera rapporterar positiva övergripande resultat från FRACTAL-studien

Kancera AB (publ) rapporterar idag de övergripande resultaten från FRACTAL-studien, en dubbelblind placebo-kontrollerad explorativ fas IIa-studie med Kancera’s fraktalkinblockerare KAND567 i högriskpatienter med ST-höjnings hjärtinfarkt (STEMI) som genomgår akut kärlvidgande behandling. Studien uppnådde det primära målet vilket var att...

Läs mer
2023-11-17

Kancera ger operationell uppdatering i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023

I samband med den finansiella delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023 ger Kancera AB (publ) en övergripande operationell uppdatering avseende bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidater KAND567 och KAND145 i klinisk utvecklingsfas. Vidare rapporteras att de prekliniska projekten ROR1 och PFKFB3 avslutas...

Läs mer
2023-11-17

Delårsrapport för tredje kvartalet 2023 1 juli – 30 september 2023 Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Perioden i korthet – Finansiell sammanställning för andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 9,2 Mkr (8,7 Mkr). Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -10,5 Mkr (-10,7 Mkr). Resultat efter finansiella poster för tredje...

Läs mer
2023-10-23

Kancera rapporterar att bolagets ansökan om att genomföra en fas I-studie av KAND145 har godkänts

Kancera AB (publ) rapporterar idag att det finska läkemedelsverket (FIMEA) har godkänt Kanceras ansökan om att genomföra en klinisk fas I studie av bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidat KAND145.

Läs mer