Kancera utser ny Chief Scientific Officer och utökar ledningsgruppen

2024-05-08

Kancera AB (publ) meddelar idag att Robert Edfors utses till ny Chief Scientific Officer och Senior Vice President Clinical Development, samt att bolagets ledningsgrupp förstärks med två nya positioner.

Det är väldigt glädjande att kunna annonsera de här rekryteringarna och förstärkningen av vår organisation som möjliggörs av den nyemission vi nyligen genomfört”, säger Peter Selin, VD för Kancera AB, och fortsätter: ”Förändringarna vi gör i organisationen avspeglar det starka fokus som Kancera har på att fortsätta den kliniska utvecklingen av våra fraktalkinblockerande läkemedelskandidater och förberedelserna för kommande kliniska studier”.

Robert Edfors, MD, PhD, tillträder rollen som ny Chief Scientific Officer (CSO) och Senior Vice President Clinical Development den 1 september 2024. Fram till dess kvarstår Thomas Olin i rollen som CSO. Thomas Olin, PhD, som är en av Kanceras medgrundare och som besitter djup expertis inom bolagets fraktalkinprogram, kommer efter överlämningen att kvarstå som vetenskaplig rådgivare åt bolaget. Olin kommer även fortsätta i sin roll som styrelseledamot.

Robert Edfors, som är specialistläkare inom kardiologi och invärtesmedicin, kommer att ha det vetenskapliga ansvaret för bolagets forskning och utvecklingsprogram, inklusive ansvar för utveckling av immateriellt skydd. Edfors har mer än 15 års samlad erfarenhet inom läkemedelsindustrin, akademisk forskning och klinisk tjänstgöring. Edfors kommer närmast från Bayer där han i en global roll utvecklat och drivit kliniska prövningar inom det kardiovaskulära och renala terapiområdet. Tidigare har Edfors arbetet kliniskt på Karolinska Universitetessjukhuset, där han utbildat sig till kardiolog. Edfors har läkarexamen från Köpenhamns universitet och har disputerat i kardiologi vid Karolinska Institutet.

Utöver rekryteringen av en ny CSO meddelar bolaget att ledningsgruppen utökas med två nya positioner:

  • Johan Schultz, PhD, utses till Vice President Research & Development Operations med ansvar för bolagets prekliniska utveckling och den operativa FoU-verksamheten. Schultz, som har varit anställd på Kancera sedan 2013, har mer än 30 års samlad erfarenhet av forskning inom akademi och läkemedelsindustrin. Schultz har en kandidatexamen i kemi från Uppsala Universitet och en doktorsexamen i fysikalisk kemi från Stockholms universitet.
  • Maria Sahlberg rekryteras till rollen som Vice President Regulatory Affairs & Compliance med ansvar för regulatory affairs, kvalitetssystem och efterlevnad av regelverk för GxP och dataskydd. Sahlberg har mer än 15 års erfarenhet av regionalt och globalt regulatory affairs-arbete, som omfattar både godkända läkemedelsprodukter och klinisk utveckling. Innan Kancera har Sahlberg haft regulatory affairs-positioner på bland annat Baxter, Sobi och Inceptua och även arbetat som konsult på Voisin Consulting i Storbritannien. Sahlberg har en farmacie magisterexamen från Uppsala universitet.

I tillägg till ledningsgruppspositionerna ovan meddelar Kancera också rekryteringen av Roger Sohlberg till rollen som Director Chemistry Manufacturing & Control. Sohlberg ansvarar för Kanceras utkontrakterade tillverkning av läkemedelssubstanser och prövningsläkemedel. Sohlberg har cirka 25 års erfarenhet av processutveckling och tillverkning inom läkemedelsindustrin, som omfattar både tillverkning i egna anläggningar, utkontrakterad tillverkning samt kontraktstillverkning åt kunder. Innan Kancera har Sohlberg arbetat på bland annat Astra Zeneca, Recipharm, Fresenius Kabi och Vivesto. Sohlberg har en magisterexamen i kemi från Uppsala universitet.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information:
Besök gärna bolagets hemsida: www.kancera.com

eller kontakta:
ir@kancera.com eller telefon: 08-5012 60 80

Tillbaka