Fas Ib slutförd och rekommenderad fas II-dos fastställd i Kanceras pågående KANDOVA-studie

2024-07-11

Kancera AB (publ) rapporterar idag att den första delen, fas Ib, framgångsrikt slutförts i den pågående KANDOVA-studien, en kombinerad fas Ib/IIa-studie med Kanceras läkemedelskandidat KAND567 i kombination med karboplatin i äggstockscancerpatienter. Målet för den första delen av studien, att fastställa den rekommenderade fas II-dosen, uppnåddes och fas IIa påbörjas nu.

”Den ökade rekryteringstakten i KANDOVA-studien har hållit i sig och det är glädjande att vi nu har en fastställd dos med gynnsam säkerhetsprofil för KAND567 i äggstockscancer och att vi nu går vidare till fas IIa”, kommenterar Peter Selin, vd på Kancera.

Fas Ib-delen av studien har innefattat en individuell doseskaleringsdesign som syftat till att definiera den rekommenderade fas II-dosen. Baserat på resultaten har bolaget fastställt den rekommenderade dosen till 375 mg*. Det primära motivet till den valda dosen är att den eftersträvade exponeringen, dvs koncentrationen av KAND567 i blodet, uppnås vid denna dosnivå, samtidigt som säkerhets- och tolerabilitetsprofilen är gynnsam. Högre doser ökar risken för biverkningar utan att sannolikheten för behandlingseffekt bedöms öka.

Bolaget rapporterar vidare att det totala antalet patienter som rekryterats till KANDOVA studien nu uppgår till 11 patienter och att studiens andra del, fas IIa, nu påbörjas.

Om KANDOVA-studien
KANDOVA-studien är en enarmad, öppen, multi-center kombinerad fas Ib/IIa studie med Kanceras läkemedelskandidat KAND567 i kombination med karboplatin (platinumbaserad kemoterapi) i äggstockscancerpatienter med återfall efter karboplatinbehandling. Studien genomförs på fem universitetssjukhus i Sverige, Norge och Danmark och sker i samarbete med den kliniska prövnings-enheten inom NSGO, en samarbetsorganisation för de ledande universitetssjukhusen och prövarna i Norden inom gynekologisk onkologi.

Dosering med KAND567 sker under två veckor i samband med varje infusion av karboplatin, som sker var tredje vecka. *Den första delen av KANDOVA-studien, fas Ib, har haft en individuell doseskalerings-design som omfattat fyra dosnivåer: 250 mg, 375 mg, 500 mg respektive 625 mg, som ges två gånger dagligen under den första behandlingsveckan. Under den andra behandlingsveckan ges dosen 250 mg två gånger dagligen. Målet för fas Ib har varit att definiera den rekommenderade dosen för fas II.

Studiens primära mål är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet. Sekundärt mål är att utvärdera signal på anti-tumöreffekt från behandling med KAND567 i kombination med karboplatin och i tillägg studeras ett stort antal explorativa utfallsmått.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information:
Besök gärna bolagets hemsida: www.kancera.com

eller kontakta:
ir@kancera.com eller 08-5012 60 80

Tillbaka