Press

2022-09-22

Kancera rapporterar övertygande prekliniska resultat och beslut om klinisk utveckling av KAND567 mot äggstockscancer

Kancera AB (publ) rapporterar idag nya resultat som bekräftar att bolaget fraktalkinblockerare kan öka effekten av kemoterapi och bromsa tumörtillväxt i sjukdomsmodeller av äggstockscancer. Därmed har Kancera uppnått målen för den vetenskapliga utvärderingen av projektet. Bolaget har därför beslutat...

Läs mer
2022-05-25

Kancera erhåller patent i USA för läkemedelskandidaten KAND145

Kancera AB meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) utfärdar ett patent som skyddar den kemiska strukturen för Kanceras fraktalkinblockerare KAND145. Detta patent, US 11,339,183, ägs av Kancera och är giltigt till och med 2039.

Läs mer
2022-05-20

Kancera ger operationell uppdatering i samband med delårsrapporten för första kvartalet 2022

Kancera AB (publ) publicerar idag bokslutskommunikén för perioden januari – mars 2022. Den fullständiga rapporten publiceras idag på bolagets hemsida.

Läs mer
2022-03-08

Kancera rapporterar nya resultat som stärker bolagets högst prioriterade projekt – presentation idag på Stockholm Corporate Finances kapitalmarknadsdag

Kancera AB (publ) redogör idag på Stockholm Corporate Finance Life Science kapitalmarknadsdag för den senaste utvecklingen och framtiden för bolaget.

Läs mer
2022-02-18

Kancera ger operationell uppdatering i samband med bokslutskommuniké för januari – december 2021

Kancera AB (publ) publicerar idag bokslutskommunikén för perioden januari – december 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Läs mer
2021-12-06

Kancera utser Peter Selin till Executive Vice President Corporate Development och vice vd

Kancera AB (publ) meddelar idag att Peter Selin har anställts som Executive Vice President Corporate Development och vice vd med ansvar för affärsutveckling, strategiska partnerskap och utlicensiering. Han kommer att ingå i företagsledningen och rapportera direkt till vd.

Läs mer
2021-11-22

Kanceras läkemedelskandidat KAND145 ger effektiv minskning av tumörstorlek i preklinisk modell av äggstockscancer

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) presenterar idag prekliniska resultat som visar att KAND145 effektivt minskar tumörstorleken i en sjukdomsmodell av äggstockscancer. Dessa resultat ger även vägledning om vilken dos av KAND145 som kan vara effektiv...

Läs mer
2021-11-18

Kancera rapporterar top-line data från fas IIa-studie med KAND567 i COVID-19 patienter

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) presenterar idag resultat från den explorativa fas IIa-studien med KAND567 i patienter med COVID-19. Den randomiserade dubbelblindade studien uppnådde det primära målet, vilket var att bekräfta att KAND567 har en...

Läs mer
2021-11-17

Kancera informerar om att sista inlösen av teckningsoption TO5 sker till och med den 30 november 2021

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) informerar om att den sista möjligheten att lösa in trettio teckningsoptioner TO5 till en ny aktie i Kancera till kursen SEK 9,93 löper ut den 30 november 2021.

Läs mer
2021-09-29

Kancera ger operationell uppdatering om kliniska projekt mot hyperinflammation och cancer

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) ger idag en operationell uppdatering rörande den kliniska fas IIa-studien med KAND567 i hjärtinfarktpatienter, den kliniska fas IIa-studien med KAND567 i COVID-19 samt om de klinikförberedande studierna av KAND145 mot...

Läs mer