Kancera rapporterar att bolagets ansökan om att genomföra en fas I-studie av KAND145 har godkänts

2023-10-23

Kancera AB (publ) rapporterar idag att det finska läkemedelsverket (FIMEA) har godkänt Kanceras ansökan om att genomföra en klinisk fas I studie av bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidat KAND145.

Det här är en viktig milstolpe för oss då KAND145 är den fraktalkinblockerare som Kancera har för avsikt att etablera som primär läkemedelskandidat för behandling av cancer”, säger Peter Selin, Kanceras VD.

Ansökningen har skett genom en ny central process för kliniska prövningar som i enlighet med den nya EU-förordningen blev obligatorisk den 1 februari 2023. Rekrytering av försökspersoner kommer nu att påbörjas och bolaget förväntar att resultat från studien kommer presenteras under det andra kvartalet 2024.

Om fas I-studien av KAND145
Studien är en randomiserad, dubbelblind och placebo-kontrollerad fas I studie av KAND145 i friska försökspersoner med syfte att utvärdera säkerhet, tolerabilitet, farmakologisk effekt och födoeffekt i samband med oral singeldosering och multipeldosering samt interaktion med andra läkemedel i samband med multipeldosering av KAND145. Studien genomförs på två center i Finland och totalt planeras cirka 50 försökspersoner ingå i studien.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Selin
VD, Kancera AB
Tel: 08-5012 6080

Besök gärna bolaget hemsida: www.kancera.com

Tillbaka