Potentialen för Kanceras fraktalkinblockerande läkemedelskandidat KAND567 inom kardiovaskulära sjukdomar bekräftas i nyligen publicerad forskningsartikel

2023-07-24

Kancera AB (publ) kommenterar en nyligen publicerad översiktsartikel som sammanfattar klinisk forskning om hur fraktalkinsystemet driver på allvarliga hjärt-och kärlsjukdomar och potentialen för bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidat KAND567 som för tillfället studeras i FRACTAL-studien, en pågående fas IIa-studie i hjärtinfarktpatienter.

I en nyligen publicerad artikel i Journal of Clinical Medicine (J. Clin. Med. 2023, 12(14), 4821, ”Fractalkine signaling (CX3CL1/CX3CR1 axis) as an emerging target in Coronary Artery Disease”, sammanfattar författarna den samlade kliniska forskningen om hur fraktalkinsystemet driver på livshotande hjärt-och kärlsjukdomar. Bland artikelförfattarna ingår Dr. Ioakim Spyridopoulos som är huvudprövare i den pågående fas IIa-studien av Kanceras fraktalkinblockerande läkemedelskandidat KAND567 i hjärtinfarktpatienter, den s.k. FRACTAL-studien. Artikeln beskriver specifikt Kanceras läkemedelskandidat KAND567 och hur dess potential som en ny klass av hjärtskyddande läkemedel studeras i den pågående FRACTAL-studien.

Inom kardiovaskulära sjukdomar är hjärtinfarkt det akuta tillstånd som innebär de största riskerna för patienten att drabbas av livshotande hjärtsvikt både på kort och lång sikt. Trots den avancerade behandlingen av hjärtinfarktpatienter är livshotande komplikationer vanliga under de efterföljande åren.

Dagens standardbehandling baseras till stor del på anti-trombotiska läkemedel, men en ytterligare intensifierad sådan behandling med dessa läkemedel ökar risken för livshotande blödningar. Det medicinska behovet av nya mer effektiva behandlingar är därmed stort.”, säger Thomas Olin, Chief Scientific Officer på Kancera AB och utvecklar resonemanget: ”Kancera arbetar intensivt tillsammans med specialistläkare med att utveckla en ny läkemedelsklass som kan komplettera dagens standardbehandlingar utan att öka risken för blödningar. Det är glädjande att denna forskningsartikel pekar på att vår läkemedelskandidat KAND567, genom att reglera specifika immunceller, har potential att förebygga den överdrivna inflammatoriska respons som kan orsaka allvarliga komplikationer.

Den kliniska forskningen som artikeln redogör för pekar på att fraktalkinsystemet är tydligt sjukdomspådrivande från patientens första kärlförändringar fram till att kärlplacken efter flera år brister och orsakar en blodpropp (trombos). Vid en eventuell framtida kronisk behandling har KAND567 därigenom potential att bromsa sjukdomsförloppet i såväl tidig som avancerad fas av sjukdomen.

Den här forskningsartikeln sammanfattar över tjugo års forskning inom fraktalkinområdet och visar på ett tydligt sätt hur fraktalkinsystemet kan orsaka överdriven inflammation och i förlängningen livshotande hjärt- och kärlsjukdomar. Artikeln bekräftar att det finns en stark vetenskaplig rational för FRACTAL-studien och vi ser nu med spänning fram emot att läsa ut resultaten av studien”, säger Peter Selin, VD på Kancera och fortsätter: ”Om studieresultaten visar att KAND567 uppvisar säkerhet i patientgruppen och samtidigt påverkar pro-inflammatoriska immunceller som kopplas till sjukdomar i hjärta och kärl är det en stor framgång för Kancera. Om studien dessutom visar att behandlingen med KAND567 har hjärtskyddande effekter kan vi revolutionera fältet.

Om FRACTAL-studien
FRACTAL-studien är en klinisk fas IIa-studie av Kanceras fraktalkinblockerande läkemedelskandidat KAND567 i patienter med hjärtinfarkt som genomgår kärlvidgande behandling. Studien genomförs i samarbete med brittiska NHS Foundation, som är studiesponsor, på de två sjukhusen Freeman Hospital i Newcastle och James Cook Hospital i Middlesbrough. Rekrytering av patienter har slutförts och totalt har 71 patienter rekryterats. Studiens primära mål är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet vid behandling med KAND567. Sekundärt mål är att utvärdera signal på hjärtkärlskyddande effekt. Kancera förväntar att de första övergripande resultaten kan presenteras i september i år.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Selin
VD, Kancera AB
Tel: 08-5012 60 80

Besök gärna bolaget hemsida; www.kancera.com

Tillbaka