Kancera rapporterar att den första patienten i KANDOVA-studien har behandlats med KAND567

2023-06-19

Kancera AB (publ) rapporterar idag att den första patienten har behandlats med KAND567 i KANDOVA-studien, en kombinerad fas Ib/IIa studie av KAND567 i äggstockscancerpatienter.

KANDOVA-studien är den första kliniska studie som Kancera genomför inom cancerområdet och att ha administrerat den första dosen till patient är en mycket viktig milstolpe för bolaget”, säger Thomas Olin, VD för Kancera.

Som tidigare har meddelats är KANDOVA-studien en kombinerad fas Ib/IIa studie av Kanceras fraktalkinblockerande läkemedelskandidat KAND567 i äggstockscancerpatienter som fått återfall efter karboplatinbehandling. Studien genomförs i samarbete med den kliniska prövningsenheten inom Nordic Society of Gynaecological Oncology, (NSGO-CTU) och utförs på ett flertal universitetssjukhus i Sverige, Danmark och Norge. Per idag har två sjukhus startats och påbörjat screening av patienter. Ytterligare två sjukhus förväntas starta i augusti. Målet är att rekrytera totalt 30 patienter till den kombinerade fas Ib/IIa-studien och bolaget förväntar att de första övergripande resultaten kommer att rapporteras under andra halvan av 2024.

Äggstockscancer är en cancersjukdom som ofta diagnostiseras i långt framskridet stadium, vilket resulterar i en dålig prognos för långtidsöverlevnad. Dagens standardbehandling av äggstockscancer baseras på platinum-baserad cytostatika, t.ex. karboplatin, som syftar till att orsaka skada på cancercellernas DNA. Denna behandling har dock begränsningar eftersom cancercellerna över tid utvecklar resistens mot behandlingen, genom att reparera den DNA skada som cytostatikan orsakar. I KANDOVA studeras KAND567 i äggstockscancerpatienter som fått återfall efter karboplatin-behandling. Studiens primära mål är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet vid behandling med KAND567 och det sekundära målet är att utvärdera signal på tumördödande effekt. Det långsiktiga målet är att genom behandling med KAND567 återställa effekten av platinum-baserad cytostatika och därigenom motverka tumörtillväxt och öka överlevnaden.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Bolagets längst utvecklade fraktalkinblockerande läkemedelskandidat KAND567 studeras för närvarande i de två kliniska studierna FRACTAL, en fas IIa-studie i hjärtinfarktspatienter, och KANDOVA, en kombinerad fas Ib/IIa studie i äggstockscancerpatienter. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Olin
VD, Kancera AB
Tel: 073-520 40 01

Besök gärna bolaget hemsida; www.kancera.com

Tillbaka