Press

2023-01-16

Kancera rapporterar att FRACTAL-studien ligger i fas med tidsplan för rapportering av resultat under tredje kvartalet 2023

Kancera AB (publ) rapporterar idag att totalt 63 patienter har rekryterats till den pågående FRACTAL-studien, en fas IIa studien av KAND567 i hjärtinfarktspatienter, vilket överstiger de 60 patienter bolaget ursprungligen definierade som mål för studien. Kancera har tidigare meddelat...

Läs mer
2022-12-22

Kancera lämnar in ansökan för att genomföra klinisk studie av KAND567 i äggstockscancer samt annonserar samarbete med Nordic Society of Gynaecological Oncology

Kancera AB (publ) meddelar idag att bolaget har lämnat in en ansökan till Läkemedelsverket för att genomföra en klinisk studie av KAND567 i äggstockscancer. Kancera meddelar vidare att bolaget har ingått ett samarbete med den kliniska prövningsenheten inom Nordic...

Läs mer
2022-11-18

Kancera sammanfattar hur det tillförda kapitalet från den genomförda företrädesemissionen tillsammans med befintlig kassa kommer användas

Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) meddelade den 16 november 2022 att Bolaget tillförs cirka 46 MSEK före emissionskostnader genom den nyligen genomförda företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 52% av företrädesemissionen totala volym.

Läs mer
2022-11-16

Kancera tillförs cirka 46,3 MSEK i emissionslikvid via företrädesemission

Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet i den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 12 oktober 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman 25 maj 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 46,3 MSEK,...

Läs mer
2022-10-27

Kancera rapporterar nya övertygande prekliniska resultat från studier av bolagets ROR1-hämmare i B-cellsmalignitet

Kancera AB (publ) meddelar idag nya resultat från prekliniska studier som understödjer potentialen för bolagets ROR1-hämmare för behandling av mantelcellslymfom (MCL), en undergrupp till B-cellsmalignitet. Prekliniska studier av ROR1-hämmaren KAN571 i MCL visar att KAN571 effektivt dödar cancerceller som...

Läs mer
2022-10-20

Kancera rapporterar övertygande prekliniska resultat från studier av bolagets fraktalkinblockerare i B-cellslymfom

Kancera AB (publ) meddelar idag nya resultat från prekliniska studier som understödjer att bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidater har potential att förbättra effekten av standardterapier mot B-cellslymfom, exempelvis kronisk lymfatisk leukemi (KLL),

Läs mer
2022-09-27

Kancera rapporterar att rekryteringen till den pågående fas IIa studien av KAND567 i hjärtinfarkt fortskrider väl och att beslut fattats för att möjliggöra rekrytering av fler patienter

Kancera AB (publ) rapporterar idag att rekryteringen till den pågående fas IIa studien av KAND567 i hjärtinfarkt fortskrider väl och att 54 av de totalt eftersträvade 60 patienterna har rekryterats. Bolaget meddelar också att i syfte att stärka studien...

Läs mer
2022-09-22

Kancera rapporterar övertygande prekliniska resultat och beslut om klinisk utveckling av KAND567 mot äggstockscancer

Kancera AB (publ) rapporterar idag nya resultat som bekräftar att bolaget fraktalkinblockerare kan öka effekten av kemoterapi och bromsa tumörtillväxt i sjukdomsmodeller av äggstockscancer. Därmed har Kancera uppnått målen för den vetenskapliga utvärderingen av projektet. Bolaget har därför beslutat...

Läs mer
2022-05-25

Kancera erhåller patent i USA för läkemedelskandidaten KAND145

Kancera AB meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) utfärdar ett patent som skyddar den kemiska strukturen för Kanceras fraktalkinblockerare KAND145. Detta patent, US 11,339,183, ägs av Kancera och är giltigt till och med 2039.

Läs mer
2022-05-20

Kancera ger operationell uppdatering i samband med delårsrapporten för första kvartalet 2022

Kancera AB (publ) publicerar idag bokslutskommunikén för perioden januari – mars 2022. Den fullständiga rapporten publiceras idag på bolagets hemsida.

Läs mer