Kancera meddelar att övergripande resultat från FRACTAL studien beräknas rapporteras i slutet av december 2023

2023-10-13

Kancera AB (publ) meddelar idag att bolagets rapportering av de övergripande resultaten från FRACTAL-studien försenas. Bolagets bedömning är nu att dessa resultat kan presenteras i slutet av december 2023.

FRACTAL är en fas IIa studie av Kanceras läkemedelskandidat KAND567 i hjärtinfarktpatienter som genomgår kärlutvidgning, som genomförs i samarbete med brittiska Newcastle Hospitals NHS Foundation Trust (NHS).

Som tidigare rapporterats har Kancera i samarbete med NHS slutfört alla analyser av data som ingår i studiens primära och sekundära effektvariabler och studiedatabasen har kvalitetssäkrats och låsts. Det som återstår innan de övergripande resultatet från studien kan rapporteras är den statistiska analysen och avblindning av studiedata, aktiviteter som NHS ansvarar för.

På grund av brist på statistikresurser inom NHS för att genomföra dessa återstående aktiviteter försenas Kanceras rapportering av resultatet från studien. Baserat på projektstatus och tillgängliga statistikresurser för återstående arbete bedömer Kancera att övergripande studieresultat kommer kunna rapporteras i slutet av december i år, vilket är en försening med cirka två månader jämfört med tidigare planering.

Om FRACTAL-studien
FRACTAL-studien är en klinisk fas IIa-studie av KAND567 i patienter med hjärtinfarkt som genomgår kärlvidgande behandling. Studien genomförs i samarbete med brittiska NHS Foundation på de två sjukhusen Freeman Hospital i Newcastle och James Cook Hospital i Middlesbrough. Studien, som är en två-armad, blindad och placebokontrollerad studie, har som primärt mål att utvärdera säkerhet och tolerabilitet. Sekundärt mål är att utvärdera signal på hjärtkärlskyddande effekt från behandling med KAND567.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det så kallade fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Selin
VD, Kancera AB
Tel: 08-5012 6080

Besök gärna bolaget hemsida; www.kancera.com

Tillbaka