Press

2014-04-25

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 maj 2014, kl. 13.30 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den...

Läs mer
2013-10-15

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 oktober 2013 kl 16.00 på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5tr i Stockholm.

Läs mer
2013-05-29

Årsstämma i Kancera AB

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 28 maj 2013. Årsredovisning och ansvarsfrihet Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden Håkan Mellstedt,...

Läs mer
2013-04-26

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL), 28 MAJ 2013

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2013, kl. 18.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den...

Läs mer
2012-10-16

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 1 november 2012 kl 14.00 på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels...

Läs mer
2012-05-29

Årsstämma i Kancera AB

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 28 maj 2012.

Läs mer
2012-04-30

Kallelse till Årsstämma i KANCERA AB (publ) 28 maj, 2012

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen 28 maj 2012, kl. 15.00 på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm. AnmälanAktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd...

Läs mer
2011-11-11

Extra bolagsstämma i Kancera AB

Vid den extra bolagsstämman i Kancera AB den 10 november 2011 beslutades i enlighet med styrelsens förslag (a) att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot...

Läs mer
2011-10-25

Kallelse till extra bolagsstämma Kancera AB (publ)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 november 2011 kl. 16.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm.

Läs mer
2011-05-27

Årsstämma i Kancera AB

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 26 maj 2011. Årsredovisning och ansvarsfrihet Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det förkortade räkenskapsåret 28 april – 31 december 2010. Val av styrelse,...

Läs mer