Press

2017-06-01

KANCERA

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 juni 2017, kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd...

Läs mer
2017-05-31

ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 30 maj 2017.

Läs mer
2017-04-28

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 maj 2017, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den...

Läs mer
2016-05-27

Årsstämma i Kancera AB

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 26 maj 2016. Årsredovisning och ansvarsfrihet Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden Charlotte Edenius...

Läs mer
2016-04-26

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2016, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den...

Läs mer
2016-04-22

Beslut vid extra bolagsstämma i Kancera AB

Vid dagens extra bolagsstämma i Kancera AB godkändes styrelsens beslut av den 6 april 2016 om nyemissioner av aktier och teckningsoptioner i form av units. Emissionsbesluten i sammandrag: –       Företrädesemission av högst 20 785 072 units. Varje aktie ger en uniträtt....

Läs mer
2016-04-08

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 22 APRIL 2016 I KANCERA AB (PUBL)

KANCERA Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 april 2016, kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara...

Läs mer
2015-05-29

Årsstämma i Kancera AB

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 28 maj 2015. Årsredovisning och ansvarsfrihet Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden Håkan Mellstedt,...

Läs mer
2015-05-06

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015, kl. 18.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Denna kallelse har skett i enlighet med Aktiebolagslagen genom publikation i SvD och Post...

Läs mer
2014-05-27

Årsstämma i Kancera AB

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 26 maj 2014. Årsredovisning och ansvarsfrihet Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden Håkan Mellstedt,...

Läs mer