Press

2015-05-06

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015, kl. 18.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Denna kallelse har skett i enlighet med Aktiebolagslagen genom publikation i SvD och Post...

Läs mer
2014-04-25

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 maj 2014, kl. 13.30 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den...

Läs mer
2013-10-15

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 oktober 2013 kl 16.00 på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5tr i Stockholm.

Läs mer
2013-04-26

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL), 28 MAJ 2013

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2013, kl. 18.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den...

Läs mer
2012-10-16

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 1 november 2012 kl 14.00 på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels...

Läs mer
2012-04-30

Kallelse till Årsstämma i KANCERA AB (publ) 28 maj, 2012

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen 28 maj 2012, kl. 15.00 på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm. AnmälanAktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd...

Läs mer
2011-10-25

Kallelse till extra bolagsstämma Kancera AB (publ)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 november 2011 kl. 16.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm.

Läs mer
2011-04-27

Kallelse till årsstämma Kancera AB (publ)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2011, kl. 18.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm.

Läs mer