Press

2019-04-24

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 maj 2019, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den...

Läs mer
2018-12-13

Extra bolagsstämma i Kancera AB

Vid den extra bolagsstämman i Kancera AB i Stockholm den 13 december 2018 beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller betalning...

Läs mer
2018-11-28

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 december 2018, kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd...

Läs mer
2018-04-26

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den...

Läs mer
2018-04-04

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 april 2018, kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd...

Läs mer
2017-09-13

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 september 2017, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd...

Läs mer
2017-06-01

KANCERA

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 juni 2017, kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd...

Läs mer
2017-04-28

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 maj 2017, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den...

Läs mer
2016-04-26

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2016, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den...

Läs mer
2016-04-08

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 22 APRIL 2016 I KANCERA AB (PUBL)

KANCERA Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 april 2016, kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara...

Läs mer