Press

2018-04-04

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 april 2018, kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd...

Läs mer
2017-09-13

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 september 2017, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd...

Läs mer
2017-06-01

KANCERA

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 juni 2017, kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd...

Läs mer
2017-04-28

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 maj 2017, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den...

Läs mer
2016-04-26

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2016, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den...

Läs mer
2016-04-08

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 22 APRIL 2016 I KANCERA AB (PUBL)

KANCERA Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 april 2016, kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara...

Läs mer
2015-05-06

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015, kl. 18.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Denna kallelse har skett i enlighet med Aktiebolagslagen genom publikation i SvD och Post...

Läs mer
2014-04-25

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 maj 2014, kl. 13.30 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den...

Läs mer
2013-10-15

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KANCERA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 oktober 2013 kl 16.00 på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5tr i Stockholm.

Läs mer
2013-04-26

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL), 28 MAJ 2013

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2013, kl. 18.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den...

Läs mer