Press

2021-05-24

Kancera tillförs cirka 101,3 MSEK i emissionslikvid

Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet i den företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) samt den riktade emission av aktier (den ”Riktade Emissionen”), som beslutades av styrelsen den 19 april 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman 28...

Läs mer
2021-04-19

Kancera har beslutat om en riktad nyemission om högst 20,4 MSEK samt en företrädesemission om högst 101,2 MSEK

Styrelsen för Kancera AB (publ) (”Bolaget” eller ”Kancera”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av aktier om högst cirka 20,4 MSEK till svenska och internationella kvalificerade investerare (den ”Riktade...

Läs mer
2021-04-16

Kancera meddelar att sista inlösen av utestående teckningsoptioner av TO4 tillför bolaget cirka 3,3 MSEK

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att sista dagen att lösa in teckningsoption TO4 var den 31 mars 2021. Teckning med stöd av TO4 skedde denna gång av 384 993 aktier till lösenkursen 8,50 SEK....

Läs mer
2020-04-02

Kanceras nyemission slutförd och tillför 61,4 MSEK

Kanceras nyemission i form av Units har slutförts och tillför ca 61,4 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till 100 procent, varav cirka 31,9 % med och utan företrädesrätt samt cirka 68,1 % av emissionsgaranterna. Av emissionens totala antal Units...

Läs mer
2019-11-21

Kancera föreslår fullt garanterad företrädesemission om 61,4 MSEK för att finansiera fas IIa-studie av KAND567

Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets styrelse har beslutat föreslå en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (Units) (”Nyemissionen”), som vid full teckning tillför Kancera cirka 61,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är garanterad till 100 procent...

Läs mer
2019-08-19

Kancera ger operationell uppdatering och meddelar emission av aktier enligt avtal med Global Corporate Finance

Kancera AB (Nasdaq First North: KAN) meddelar att bolagets kliniska Fas Ib-studie idag åter startar enligt plan med målet att rapportera studien under november månad 2019. Kancera meddelar även ny finansiering genom en tredje nyemission av 5 000 000...

Läs mer
2019-06-28

Kancera ger operationell uppdatering och meddelar emission av aktier enligt avtal med Global Corporate Finance

Kancera AB (Nasdaq First North: KAN) meddelar idag att två patentansökningar inom fractalkineprojektet nu går in i internationell fas och att avtalet med amerikanska Global Corporate Finance (GCF) utnyttjats för en andra nyemission av 5 000 000 aktier.

Läs mer
2019-05-27

Kancera emitterar aktier enligt avtal med Global Corporate Finance

Kancera AB (Nasdaq First North: KAN) meddelar idag att avtalet med amerikanska Global Corporate Finance (GCF) utnyttjats för nyemission av 5 000 000 aktier. Nyemissionen sker i enlighet med avtalet med en rabatt om 9 % baserat på börskursen....

Läs mer
2018-05-25

Kanceras nyemission genomförd

Vid extra bolagsstämma i Kancera AB den 20 april 2018 beslutades om nyemission om högst 59,5 MSEK i form av units. Nyemissionen är nu genomförd och tecknades, inklusive teckning av emissionsgaranter, till ett belopp om cirka 48 MSEK (cirka...

Läs mer
2018-05-17

Kanceras styrelse informerar om teckning i nyemission

Kancera AB (publ) genomför f.n. en nyemission med teckning fram till den 22 maj. Emissionen sker med företräde till bolagets aktieägare upp till ett belopp om 60 MSEK, samt vid överteckning ytterligare 15 MSEK utan företräde. Huvudsyftet med emissionen...

Läs mer