Press

2024-05-17

Delårsrapport för första kvartalet 2024, 1 januari – 31 mars Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Perioden i korthet – Finansiell sammanställning för första kvartalet 2024 Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr) Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 11,4 Mkr (15,2 Mkr) Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till –13,4 Mkr (-17,2 Mkr) Resultat efter finansiella poster...

Läs mer
2023-05-19

Delårsrapport för första kvartalet 2023 1 januari – 31 mars 2023 Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Perioden i korthetJanuari – marsFinansiell sammanfattning för första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 15,2 Mkr (10,6 Mkr). Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -17,2 Mkr (-11,9 Mkr). Resultat efter finansiella poster för första...

Läs mer
2022-05-20

Delårsrapport för första kvartalet 2022, 1 januari -31 mars, Kancera ab (publ.), org.nr. 556806-8851

Första kvartalet i korthet Januari – marsFinansiell sammanfattning för första kvartalet samt perioden januari – mars 2021·        Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0,0 Mkr).·        FoU-kostnader uppgick till 10,6 Mkr (8,2 Mkr).·        Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -11,9 Mkr...

Läs mer
2021-05-21

Delårsrapport för första kvartalet 2021, 1 januari – 31 mars 2021

Första kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 31 mars 2021 Nettoomsättningen för perioden (januari till mars) uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 8,2 Mkr (9,7 Mkr). Rörelseresultatet för perioden uppgick till -9,0...

Läs mer
2020-05-22

Delårsrapport för första kvartalet 2020, 1 januari – 31 mars 2020

Första kvartalet i korthet 1 januari – 31 mars 2020 Nettoomsättning för perioden (januari till mars) uppgick till 0,04 Mkr (3,1 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 9,7 Mkr (10,2 Mkr). Rörelseresultatet för perioden uppgick till -11,1 Mkr (-7,9...

Läs mer
2019-05-24

Delårsrapport för första kvartalet 2019. 1 januari – 31 mars 2019

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI – 31 MARS I KORTHET Nettoomsättning för perioden (januari till mars) uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK) FoU-kostnader för perioden uppgick till 10,2 Mkr (11,8 Mkr). Rörelseresultatet för perioden uppgick till -7,9 Mkr (-12,7 Mkr). Resultat...

Läs mer
2018-05-28

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 1 2018, 1 januari-31 mars 2018

FÖRSTA KVARTALET  JAN – MARS 2018 I KORTHET • Nettoomsättning uppgick till 0 Mkr (0 Mkr) • FoU-kostnader uppgick till 11,8 Mkr (8,3 Mkr) • Rörelseresultatet uppgick till -12,5 Mkr (-9,7 Mkr) • Resultat efter finansiella poster uppgick till -12,5 Mkr...

Läs mer
2017-05-19

DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari – 31 mars 2017

PERIODEN 1 JAN – 31 MARS 2017 I KORTHET • FoU-kostnader för första kvartalet uppgick till 8,3 Mkr (4,2 Mkr)  • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -9,7 Mkr (-5,1 Mkr)   • Resultat efter finansiella poster för första kvartalet uppgick till -9,7 Mkr (-5,0...

Läs mer
2016-05-03

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 1 2016, 1 januari-31 mars 2016

Perioden januari till mars 2016 i korthet,  FoU-kostnader för första kvartalet uppgick till 4,2 Mkr (4,2 Mkr). Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -5,1 Mkr (-4,9 Mkr). Resultat efter finansiella poster för första kvartalet uppgick till -5,0 Mkr (-4,9...

Läs mer
2015-05-22

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 1 2015   1 januari-31 mars 2015

Kancera har under 2013 övergått från att tillämpa regelverket RFR2, som gäller för bolag i koncerner, till BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning, som uppfyller Nasdaq First North krav för redovisning av Kancera AB. Övergången till K3 innebar...

Läs mer