Press

2023-01-16

Kancera rapporterar att FRACTAL-studien ligger i fas med tidsplan för rapportering av resultat under tredje kvartalet 2023

Kancera AB (publ) rapporterar idag att totalt 63 patienter har rekryterats till den pågående FRACTAL-studien, en fas IIa studien av KAND567 i hjärtinfarktspatienter, vilket överstiger de 60 patienter bolaget ursprungligen definierade som mål för studien. Kancera har tidigare meddelat...

Läs mer
2022-12-22

Kancera lämnar in ansökan för att genomföra klinisk studie av KAND567 i äggstockscancer samt annonserar samarbete med Nordic Society of Gynaecological Oncology

Kancera AB (publ) meddelar idag att bolaget har lämnat in en ansökan till Läkemedelsverket för att genomföra en klinisk studie av KAND567 i äggstockscancer. Kancera meddelar vidare att bolaget har ingått ett samarbete med den kliniska prövningsenheten inom Nordic...

Läs mer
2022-11-30

Sista dag för handel med BTU i Kancera

Företrädesemissionen i Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) är nu registrerad hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer därmed att ersättas av aktier och teckningsoptioner. Sista dag för handel med BTU är den 5 december 2022 och nya...

Läs mer
2022-11-28

Kancera genomför riktad nyemission av units till garanter i samband med företrädesemission

Kancera AB (publ) ("Kancera" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som styrelsen beslutade om den 12 oktober 2022 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomfördes, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad...

Läs mer
2022-11-18

Kancera sammanfattar hur det tillförda kapitalet från den genomförda företrädesemissionen tillsammans med befintlig kassa kommer användas

Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) meddelade den 16 november 2022 att Bolaget tillförs cirka 46 MSEK före emissionskostnader genom den nyligen genomförda företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 52% av företrädesemissionen totala volym.

Läs mer
2022-11-01

Teckningsperioden i Kanceras företrädesemission inleds idag den 1 november 2022

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING...

Läs mer
2022-10-31

Kancera offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Pressmeddelande Stockholm 2022-10-31 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER...

Läs mer
2022-10-27

Kancera rapporterar nya övertygande prekliniska resultat från studier av bolagets ROR1-hämmare i B-cellsmalignitet

Kancera AB (publ) meddelar idag nya resultat från prekliniska studier som understödjer potentialen för bolagets ROR1-hämmare för behandling av mantelcellslymfom (MCL), en undergrupp till B-cellsmalignitet. Prekliniska studier av ROR1-hämmaren KAN571 i MCL visar att KAN571 effektivt dödar cancerceller som...

Läs mer
2022-10-20

Kancera rapporterar övertygande prekliniska resultat från studier av bolagets fraktalkinblockerare i B-cellslymfom

Kancera AB (publ) meddelar idag nya resultat från prekliniska studier som understödjer att bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidater har potential att förbättra effekten av standardterapier mot B-cellslymfom, exempelvis kronisk lymfatisk leukemi (KLL),

Läs mer
2022-09-27

Kancera rapporterar att rekryteringen till den pågående fas IIa studien av KAND567 i hjärtinfarkt fortskrider väl och att beslut fattats för att möjliggöra rekrytering av fler patienter

Kancera AB (publ) rapporterar idag att rekryteringen till den pågående fas IIa studien av KAND567 i hjärtinfarkt fortskrider väl och att 54 av de totalt eftersträvade 60 patienterna har rekryterats. Bolaget meddelar också att i syfte att stärka studien...

Läs mer