Styrelseledamot

Håkan Mellstedt

Håkan Mellstedt, född 1942, är Professor i onkologisk bioterapi vid Karolinska Institutet sedan 1999. Han är Med.dr. från Karolinska Institutet i Stockholm, hedersordförande i styrelsen och medlem i Kanceras industriella råd. Mellstedt innehar specialistkompetens i allmän internmedicin, hematologi och allmän onkologi. Han var 1999–2010 föreståndare för Cancercentrum Karolinska, Karolinska Universitetsjukhuset. Professor Mellstedt har publicerat 375 vetenskapliga artiklar och 140 översiktsartiklar.

Invald i styrelsen 2010. Oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.

Tillbaka