CMO

Dr. Markus Jerling

08 5012 60 80

markus.jerling@kancera.com

Markus Jerling är född 1955 och är Chief Medical Officer i Kancera AB. Dr. Jerling har disputerat inom klinisk farmakologi och har mer än tjugofem års erfarenhet av internationell läkemedelsutveckling i olika chefspositioner på bolag i Sverige och i USA. I tillägg till sin långa erfarenhet från kliniska studier i både tidiga och sena utvecklingsfaser inom cancer och hjärt-kärlsjukdomar har Dr. Jerling femton års erfarenhet från akademisk forskning och som praktiserande läkare.

Tillbaka