Styrelseledamot

Petter Brodin

Petter Brodin, MD, PhD, MD / PhD, är professor och specialistläkare med fokus på pediatrisk immunologi vid Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Han leder ett laboratorium som utvecklar och tillämpar nya experimentella metoder och beräkningsmodeller för att beskriva immunsystemvariationer och dess roll i hälsa och sjukdomar.

Efter att ha avslutat läkarstudier och doktorerat vid Karolinska Institutet anslöt Petter Brodin till Mark M Davis laboratorium vid HHMI, Stanford University School of Medicine, som postdoktor för att undersöka ärftliga och icke-ärftliga orsaker till variationer i immunsystem hos tvillingar. Därefter återvände han till Sverige för att inrätta en nationell resurs på Science for Life Laboratory för en ny analytisk teknik, så kallad masscytometri, som används för att studera flera proteiner i enskilda celler. Han har också etablerat sitt eget forskningsprogram, som tillämpar system-immunologiska metoder för att studera immunsystemets utveckling tidigt i livet.

Han valdes till styrelseledamot vid årsstämman den 26 maj, 2021. Oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.

Tillbaka