Styrelseledamot

Carl-Henrik Heldin

Ledamot, född 1952. Professor Heldin var 1986-2017 chef för Ludwig-institutet för Cancerforskning i Uppsala och är sedan 1992 professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala Universitet. Han är ordförande i styrelserna för Nobelstiftelsen (sedan 2013), Science for Life Laboratory (sedan 2015) och EMBL-noden Molekylär Infektionsbiologi (sedan 2009). Han har ett stort anseende och nätverk genom uppdrag som rådgivare åt flera akademiska institut. Professor Heldin var också Vice President i European Research Council till 2014. Genom över 440 publicerade vetenskapliga artiklar och 210 reviews samt flera prestigefyllda forskningsutmärkelser i Sverige, Frankrike, Tyskland och USA är han en internationellt erkänd auktoritet inom cancerforskning. Invald i styrelsen 2012. Oberoende i förhållande till Bolaget och större ägare.

Tillbaka