Vice VD, Chief Scientific Officer och ansvarig för FoUStyrelseledamot

Thomas Olin

08 5012 60 80

thomas.olin@kancera.com

Thomas Olin, är född 1958. Vice VD, Chief Scientific Officer och anvarig för forskning och utveckling i Kancera AB. Fil.dr. i fysiologi och M.Sc. i biologi, kemi och geovetenskap. Olin har mer än 20 års erfarenhet av såväl vetenskapligt som affärsmässigt ledarskap från biotechbolag och läkemedelsföretag. Han deltog i ledningsgruppen som ledde avknoppningen av Biovitrum från Pharmacia och var senare del av forsknings- och affärsutvecklingsledningen på Biovitrum. Olin var ansvarig för avknoppningen av iNovacia från Biovitrum 2006. Han har även omfattande erfarenhet av licensiering av läkemedelsutvecklingsprojekt. Andra uppdrag inkluderar styrelseledamot i Blasieholmen Investment Group Seed AB.  Tillträdde som Vice VD och CSO under 2023.

Invald i styrelsen 2010 och f.d. VD för Kancera. Beroende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större ägare.

Tillbaka