Chief Scientific Officer och vice VDStyrelseledamot

Thomas Olin

08 5012 60 80

thomas.olin@kancera.com

Thomas Olin, född 1958, är Chief Scientific Officer och vice VD på Kancera AB, ansvarig för forskning och utveckling samt utveckling av immateriellt skydd. Olin har mer än 25 års erfarenhet av forskning, utveckling och affärsutveckling inom läkemedelsindustrin, från både biotechbolag och globala läkemedelsföretag. Han har haft ledningspositioner inom både FoU och affärsutveckling, bland annat på Pharmacia och Biovitrum. Olin var ansvarig för avknoppningen av iNovacia från Biovitrum 2006 och var en av grundarna till Kancera 2010. Andra uppdrag inkluderar styrelseledamot i Blasieholmen Investment Group Seed AB.  Olin har en Master of Science examen i biologi, kemi och geovetenskap och en PhD examen i fysiologi från Stockholms universitet. Tillträdde som CSO under 2023.

Invald i styrelsen 2010 och VD för Kancera under perioden 2010-2023. Beroende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större ägare.

Tillbaka