VP Regulatory Affairs & Compliance

Maria Sahlberg

08-5012 60 80

maria.sahlberg@kancera.com

Maria Sahlberg, född 1982, är Vice President Regulatory Affairs & Compliance, med ansvar för regulatory affairs, kvalitetssystem och efterlevnad av regelverk för GxP och dataskydd. Sahlberg har mer än 15 års erfarenhet av regionalt och globalt regulatory affairs-arbete, som omfattar både godkända läkemedelsprodukter och klinisk utveckling. Innan Kancera har Sahlberg haft regulatory affairs-positioner på bland annat Baxter, Sobi och Inceptua och även arbetat som konsult på Voisin Consulting i Storbritannien. Sahlberg har en farmacie magisterexamen från Uppsala universitet. Tillträdde som VP Regulatory Affairs & Compliance under 2024.

Tillbaka