VDIR kontakt

Peter Selin

08 5012 60 80

peter.selin@kancera.com

Peter Selin, född 1973, är VD i Kancera AB. Peter har 20 års internationell erfarenhet inom biotech och läkemedelsindustrin och har gedigen expertis inom områden som företags- och produktförvärv, produktlicensieringar och kommersialisering av specialistläkemedel. Peter har tidigare haft olika seniora positioner inom både affärsutveckling och operativ verksamhet, bland annat som Chief Business Officer på Vivesto AB, Vice President Business Operations på Inceptua Group och Vice President Corporate Development på Sobi. Innan dess arbetade han som managementkonsult på EY. Peter har en civilekonomexamen från Uppsala universitet. Peter tillträdde som VD under 2023.

Tillbaka