VD

Peter Selin

08 5012 60 80

peter.selin@kancera.com

Peter Selin, född 1973, är VD i Kancera AB och är även direkt operativt ansvarig för affärsutveckling och finans. Peter har mer än 20 års internationell erfarenhet inom biotech och läkemedelsindustrin och har gedigen erfarenhet och expertis inom kommersialisering av läkemedel, affärsutveckling och corporate finance. Peter har tidigare haft olika ledningspositioner inom både affärsutveckling och operativ verksamhet, bland annat som Chief Business Officer på Vivesto AB, Vice President Business Operations på Inceptua Group och Vice President Corporate Development på Sobi. Innan dess arbetade han som managementkonsult på EY. Peter har en civilekonomexamen från Uppsala universitet. Anställd i bolaget sedan 2022 och tillträdde som VD under 2023.

Tillbaka