vice VDmed ansvar för affärsutveckling och partnerskap

Peter Selin

+46 (0)850 12 60 80

peter.selin@kancera.com

Peter Selin, född 1973, är vice VD i Kancera AB med ansvar för affärsutveckling och finansiell rapportering. Peter har 20 års internationell erfarenhet inom biotech och läkemedelsindustrin och har gedigen expertis inom områden som företags- och produktförvärv, produktlicensieringar, alliance management och kommersialisering. Peter har tidigare haft olika seniora positioner inom både affärsutveckling och operativ verksamhet, bland annat som Chief Business Officer på Vivesto AB, Vice President Business Operations på Inceptua Group och Vice President Corporate Development på Sobi. Innan dess arbetade han som managementkonsult på EY. Peter har en civilekonomexamen från Uppsala universitet. Peter tillträdde som vice VD 2022.

Tillbaka