Kanceras VD kommenterar resultaten i FRACTAL-studien

2023-12-22

Kancera AB (publ) publicerar kommentarer från bolagets VD Peter Selin avseende de nyligen rapporterade positiva resultaten i FRACTAL-studien.

I en inspelad ”frågor och svar”-presentation kommenterar Kanceras VD Peter Selin de positiva resultaten i FRACTAL-studien, en explorativ fas IIa studie med Kanceras fraktalkinblockerande läkemedelskandidat KAND567 i hjärtinfarktspatienter.

Presentationen är på svenska och finns tillgänglig via denna länk: https://vimeo.com/897003604 eller på bolagets hemsida via menyn Investerare/Presentationer.

Om FRACTAL studien
FRACTAL-studien är en explorativ klinisk fas IIa-studie med Kanceras fraktalkinblockerande läkemedelskandidat KAND567 vid behandling av högriskpatienter med ST-höjnings hjärtinfarkt (STEMI) som genomgår akut kärlvidgande behandling. Studien, en tvåarmad, dubbelblind och placebokontrollerad studie, har genomförts på de två sjukhusen Freeman Hospital i Newcastle och James Cook University Hospital i Middlesbrough. Huvudprövare för studien är professor Ioakim Spyridopoulos, professor i kardiologi och kardiovaskulär gerontologi, Newcastle University och sponsor för studien är Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust.

Studiens primära mål har varit att utvärdera säkerhet och tolerabilitet vid behandling med KAND567. Det sekundära målet har varit att utvärdera signaler på hjärtskyddande effekter, vilket har utvärderats genom en rad biomarkörer och magnetisk resonanstomografi (MRI).

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Selin
VD, Kancera AB
Tel: 08-5012 6080

Besök gärna bolaget hemsida; www.kancera.com

Tillbaka