Press

2024-02-23

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2023, 1 oktober – 31 december Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Perioden i korthet – Finansiell sammanställning för fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 17,1 Mkr (11,6 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till -19.0 Mkr (-14,0 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -18.5 Mkr (-14,0...

Läs mer
2023-02-21

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2022 1 januari – 31 december 2022 Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Året i korthetOktober – decemberFinansiell sammanfattning för fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0,0 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 11,6 Mkr (12,9 Mkr). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -14,0 Mkr (-12,7 Mkr). Resultat efter finansiella poster för fjärde...

Läs mer
2022-02-18

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2021, 1 januari – 31 december 2021 Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Året i korthet Oktober – decemberFinansiell sammanfattning för fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0,0 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 12,9 Mkr (11,2 Mkr). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -12,7 Mkr (-12,9 Mkr). Resultat efter finansiella poster för...

Läs mer
2021-02-19

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2020, 1 januari – 31 december 2020

Fjärde kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 31 december 2020 Nettoomsättningen för perioden (januari till december) uppgick till 0,1 Mkr (3,2 Mkr), varav fjärde kvartalet utgjorde 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 39,3 Mkr...

Läs mer
2020-02-21

Delårsrapport Kancera AB (publ) för fjärde kvartalet 2019, 1 januari – 31 december 2019.

Fjärde kvartalet i korthet 1 oktober – 31 december 2019 Nettoomsättning för perioden (januari till december) uppgick till 3,2 Mkr (0,4 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde 0,0 Mkr (0,3 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 34,5 Mkr (45,2 Mkr)...

Läs mer
2019-02-22

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2018, 1 januari – 31 december 2018

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER – 31 DECEMBER I KORTHET • Nettoomsättning för perioden (januari till december) uppgick till 0,4 MSEK (0,1 MSEK) varav fjärde kvartalet utgjorde 0,3 MSEK (0,0 MSEK). • FoU-kostnader för perioden uppgick till 45,2 Mkr (55,8 Mkr) varav...

Läs mer
2018-02-20

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ KANCERA AB (publ) 2017, 1 januari – 31 december 2017

PERIODEN JAN – DEC 2017 I KORTHET • Nettoomsättning för perioden uppgick till 0,1 MSEK (0,3 MSEK). För det fjärde kvartalet blev omsättningen 0,0 MEK (0,1 MSEK). • FoU-kostnader för perioden uppgick till 51,1 Mkr (19,1 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde 11,2...

Läs mer
2017-02-21

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ KANCERA AB (publ) 2016, 1 januari – 31 december 2016

PERIODEN 1 JAN – 31 DEC 2016 I KORTHET     FoU-kostnader för perioden uppgick till 19,1 Mkr (20,4 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde 5,8 Mkr (8,3 Mkr)     Rörelseresultatet för perioden uppgick till -22,3 Mkr (-19,7 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde...

Läs mer
2016-02-19

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2015, 1 januari-31 december 2015

Perioden januari till december samt fjärde kvartalet 2015 i korthet FoU-kostnader för perioden uppgick till 20,4 Mkr (13,7 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde 8,3 Mkr (4,1 Mkr). Efter EUs godkännande av Kanceras halvtidsrapport för A-PARADDISE-projektet har projektet intäkts- och...

Läs mer
2015-02-20

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2014 1 januari-31 december 2014

Kancera har under 2013 övergått från att tillämpa regelverket RFR2, som gäller för bolag i koncerner, till BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning, som uppfyller Nasdaq First North krav för redovisning av Kancera AB. Övergången till K3 innebar...

Läs mer