Press

2011-07-06

Kanceras ROR teknologi mot solida tumörer

Vid ett cancerseminarium i Båstad imorgon den 7e juli presenterar Professor Håkan Mellstedt grunden för en vidareutveckling av Kanceras ROR-teknologi i syfte att attackera svårbehandlade solida tumörer. Tidigare har Kancera rapporterat att ROR teknologin har genererat aktiva substanser...

Läs mer
2011-06-28

iNovacia förstärker sitt substansbibliotek

iNovacia, det internationellt etablerade kontraktsforskningsbolaget som ägs av Kancera AB (Nasdaq OMX Stockholm First North, KAN), meddelar idag att över 20 000 nya och unika substanser har adderats till biblioteket av småmolekylära substanser som iNovacia använder vid screening. Detta...

Läs mer
2011-05-11

Kancera flyttar till Karolinska Institutet Science Park

Kancera AB har tecknat ett långsiktigt avtal om etablering av bolagets läkemedelsutveckling i specialbyggda laboratorier inom Karolinska Institutet Science Park. Flytten sker i september 2011. Avtal har skrivits med Humlegården Fastigheter som äger, utvecklar och förvaltar laboratoriet på Banvaktsvägen...

Läs mer
2011-05-09

Kancera etablerar samarbete med Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, USA, för att utveckla läkemedel mot aggressiv cancer

I linje med Kanceras strategi för utveckling av nya terapier som förhindrar spridning och återfall av cancer etablerar bolaget ett samarbete med Professor Mary Hendrix och hennes forskargrupp vid The Robert H. LurieComprehensive Cancer Center, Northwestern University, Feinberg Schoolof...

Läs mer
2011-03-02

Breddad indikation för Kanceras Leukemiprojekt

ROR-1, Kanceras måltavla för behandling av kronisk lymfatisk leukemi, har identifierats på cellytan hos ytterligare åtta blodcancerformer. Applikationsområdet för Kanceras läkemedelskandidat under utveckling kan därmed komma att breddas inom ramen för befintlig produktutveckling.

Läs mer
2011-02-23

Kancera AB utser Remium till likviditetsgarant (market maker)

Kancera AB har utsett Remium till Market Maker för sin aktie som påbörjar handel på First North 25 februari.

Läs mer
2011-02-17

Kancera har förvärvat iNovacia

Kancera AB (publ) meddelar att förvärvet av iNovacia AB har genomförts

Läs mer
2011-01-25

iNovacia erhåller strategisk order från Big Pharma

iNovacia AB meddelar att en strategiskt signifikant order erhållits från en ny Big Pharma-kund. Ordern som avser avancerad, fragment-baserad screening till ett av kundens egna läkemedelsutvecklingsprojekt befäster iNovacias ställning som en internationellt etablerad underleverantör till läkemedelsindustrin.

Läs mer
2011-01-18

Kancera rapporterar framgångar för strukturbaserad design av läkemedelskandidater mot cancer.

Kancera AB har tillsammans med samarbetspartnern Sprint Bioscience AB, Stockholm, lyckats lösa den tredimensionella molekylära strukturen av inbindningen av en ny klass av syntetiska läkemedelskandidater till målproteinet PFKFB3 genom experiment utförda vid den internationella synkrotronljusanläggningen ESRF i Grenoble. PFKFB3...

Läs mer
2011-01-13

Genombrott för Kanceras prekliniska läkemedelsutveckling mot kronisk lymfatisk leukemi

Kancera AB har upptäckt substanser som dödar leukemiceller med 25 gånger högre träffsäkerhet än de cystostatika läkemedel som finns på marknaden idag.

Läs mer