Intellect Neurosciences och iNovacia ingår avtal om uppdragsforskning

2012-10-04

New York och Stockholm, Oktober 04, 2012 – Intellect Neurosciences, Inc. (OTCBB:ILNS), ett bioteknikföretag som bedriver forskning och utveckling av sjukdomsmodifierande läkemedel för behandling av proteinveckningssjukdomar (sjukdomar relaterade till fel i proteiners struktur), och iNovacia, ett dotterbolag till Kancera AB, som är ledande experter inom identifiering och utvärdering av läkemedelskandidater, meddelade idag att de ingått ett forskning och serviceavtal. Avtalet gäller utvärdering av prekliniska substanser för optimering och urval av Intellects konjugerade antikroppar, CONJUMAB-A, som för närvarande utvecklas för behandling av åldersrelaterad makuladegeneration (AMD).

CONJUMAB-A förväntas motverka de neurotoxiska effekterna av amyloid beta-ackumulering och främja dess transport bort från vävnader där de orsakar skada. iNovacia kommer genom att utvärdera substanser i en serie av in-vitro-tester stödja Intellect i valet av en optimal läkemedelskandidat för vidare utveckling.

”CONJUMAB-A är den första i sin klass av läkemedelsubstanser som riktas mot ett viktigt medicinskt behov inom AMD (åldersrelaterad makuladegeneration). Detta är den vanligaste orsaken till blindhet hos personer över 55 års ålder. Vi tror att substansen kan visa bättre effekt jämfört med okonjugerade amyloid beta-antikroppar som förnärvarande är i klinisk utveckling för AMD. iNovacia har betydande kompetens inom screening av läkemedelskandidater, inklusive metodutveckling, och vi är säkra på deras förmåga att utföra dessa viktiga studier och leverera data i rätt tid ”, säger Dr Daniel Chain, ordförande och VD. ”Baserat på den senaste tidens diskussioner med globala läkemedelsföretag som har uttryckt intresse för vårt CONJUMAB-A projekt ser vi i en nära framtid möjligheter till partnerskap.”

”Vi ser fram emot vårt första samarbete med teamet på Intellect Neurosciences, och hoppas även att kunna fortsätta arbeta tillsammans kring framtida substanser”, säger Dr Thomas Olin, VD för iNovacia. ”Vi har etablerat en framgångsrik meritlista med flera läkemedels-och bioteknikföretag i USA och Europa och är angelägna om att skapa värde också åt Intellect”.

Om CONJUMAB-A
CONJUMAB plattformen förstärker monoklonala antikroppar som är riktade amyloidogeniska proteiner med ytterligare neuroskyddande egenskaper genom att kombinera dem kemiskt med en liten molekyl såsom en antioxidant. CONJUMAB-A, den första föreningen från denna plattform, är en monoklonal antikropp som är specifik för beta-amyloid och konjugerad till melatonin, en erkänt potent antioxidant. Då beta-amyloid ackumuleras i ögats näthinna orsakar den skada genom oxidativ stress. Konjugatet förväntas öka det terapeutiska fönstret för melatonin och därmed skydda retinala epitelceller, främja transporten av beta-amyloid bort från områden med skador och undvika potentiella biverkningar i andra områden. CONJUMAB-A kan också ha potentiella tillämpningar inom diabetisk retinopati, glaukom, traumatisk hjärnskada, och Alzheimer.

Om Intellect Neurosciences
Intellect Neurosciences Inc
. utvecklar innovativa strategier som syftar till att hejda eller förebygga Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar, med särskild inriktning på proteinveckningssjukdomar. Intellects pipeline innehåller terapeutiska vacciner, antikroppar och neuroprotektiva antikroppskonjugat.
För mer information besök gärna www.intellectns.com.

Om iNovacia
iNovacia erbjuder höghastighets-screening, fragment-baserad screening och annan kontrakts-forskning för att finna kvalitativa kemiska startpunkter för projekt drivna av läkemedels- och biotechbolag. Med hjälp av ett substansbibliotek av högsta internationella standard och unika biofysikaliska verktyg för t ex mekanismutredningar och struktur-aktivitetssamband kan iNovacia säkerställa kvalitet och minimera den tekniska risken och utvecklingstiden i läkemedelsprojekt. iNovacia är ett helägt dotterbolag till Kancera AB (Nasdaq OMX Stockholm First North, KAN).
För mer information besök gärna www.inovacia.se

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen ochdels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera utvecklar även stamcells-baserade effektmodeller för att kunna studera om cancerläkemedel fungerar före tester i människa. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1500. Remium AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida http://www.kancera.se/

Tillbaka